Valmiuslaki

Mikä on valmiuslaki? 

Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. 

Valtioneuvosto ja ministeriö voi valmiuslain perusteella antaa asetuksia, jotka eduskunta tarkastaa vasta jälkikäteen. Esimerkiksi valmiuslain 118. pykälän mukaan hallitus voi kieltää tilapäisesti oleskelun ja liikkumisen tietyllä paikkakunnalla tai alueella tai rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi.  

Tähän perustuen annettiin asetus Uudenmaan eristämisestä. Valmiuslain pohjalta hallituksen on mahdollisuus puuttua voimakkaasti myös ihmisten perusoikeuksiin. Sen perusteella voidaan antaa esimerkiksi työmääräyksiä, säädellä vähittäiskauppaa ja sähkön kulutusta tietyissä poikkeustilanteissa.  

Valmiuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552


Päivitetty: 10.8.2021