Osaston syyskokoukset 2021

Syyskokous kokoontuu toimikunnan kutsusta syyskokoukseen loka-joulukuussa.
Kokous kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

Syyskokouksessa  käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • puheenjohtajan valinta
  • toimikunnan varsinaiset jäsenet (4-20)
  • toimikunnan varajäsenet (2-10)
  • toiminnantarkastajat (2-4 + varatilintarkastaja)
  • mahdollinen ylimääräinen osastomaksu (mikäli toimikunta aikoo esittää ylimääräistä osastomaksua, on siitä ilmoitettava liittoon marraskuun loppuun mennessä)
  • toimihenkilöille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset
  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio
  • muut esille tulevat asiat

Puheenjohtajan ja toimikunnan toimikausi alkaa heti syyskokouksen päätyttyä.

AKT:n ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka vastaavat itse omista asioistaan

Koronaepidemia on vaikeuttanut ammattiosastojen toimintaa monin eri tavoin. Valtioneuvosto ja eri viranomaiset ovat antaneet suosituksia ja määräyksiä kokoontumisten suhteen. Osastojen tilanne vaihtelee, riippuen millä alueella Suomea osasto toimii. Osastot voivat tarkistaa oman osastonsa/alueensa suositukset kokoontumisista ja niihin liittyvistä järjestelyistä täältä https://www.akt.fi/tietoakoronasta/koulutusjatapahtumat/ohjeet-kokouksiin/. Tältä sivulta löydät myös päivitetyt linkit AVI:n, sekä oman paikkakunnan tilanteeseen.

Lisäksi:

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

Yhdistys voi edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta.

(lähde: Oikeusministeriö)


Päivitetty: 31.8.2021