THL:n ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

Miten koronavirus tarttuu?

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Koronavirukset ovat kuitenkin rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.  

Suojautumisen periaatteet:

1. varmistetaan, että oppilaat eivät matkusta sairaana ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Tämä on tärkein suojautumistoimenpide.

2. pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely). Tämä koskee sekä oppilaita että kuljettajaa.

3. korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa

4. huolehditaan käsihygieniasta

5. huolehditaan kulkuneuvon siisteydestä ja pintojen puhtaudesta

Oppilaiden ja kuljettajan ohjeistaminen

Oppilaita ja kuljettajia tulee tiedottaa siitä, että sairaana matkustamista tulee välttää.

Pitämällä etäisyyttä henkilöiden välillä voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä. Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys ei voi antaa, koska siihen vaikuttavat mm. auton koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen. Tärkeää on pitää etäisyyttä niin paljon kuin tilan luonne käytännön toiminnan järkevän toteuttamisen kannalta sallii. 

Oppilaan kulkeminen kuljettajan ohitse ei sinänsä aiheuta merkittävää altistumistilannetta kuten eivät myöskään lyhyet kontaktit ulkotilassa esimerkiksi matkatavaroiden käsittelemisen yhteydessä. 

Esimerkkejä oppilaiden sijoittelusta:

• taksikuljetuksissa henkilöautolla suositeltavin oppilaan sijoituspaikka on takapenkin oikeassa reunassa. Suositeltavaa on myös, että takapenkillä on korkeintaan kaksi oppilasta eli keskimmäinen penkki pyritään pitämään tyhjänä. 

Hyvä yskimis/aivastamis- ja käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Yhteydenotot terveydenhoitoon

  • Jos oppilaalla epäillään COVID-19-tartuntaa, tulee häntä ja vanhempia neuvoa ottamaan puhelimitse yhteyttä terveydenhuollon päivystykseen. 
  • Jos kuljettaja epäilee saaneensa COVID-19-tartunnan, tulee hänen ottaa puhelimitse yhteyttä työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen


Päivitetty: 12.5.2020