Työsuojelu ja riskien kartoitus

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta ja riskien kartoituksesta 

Osana työturvallisuutta työnantajan on huolehdittava, että työturvallisuuslain mukainen vaarojen arviointi on ajan tasalla.  

Työnantajan on riskiarvioinnissa käytettävä riittävää asiantuntemusta, jota on työterveyden ja turvallisuuden osalta työterveyshuollolla. 

Koronavirusepidemia vaatii työnantajilta tilanteen edellyttämiä toimia koronavirustaltunnan ehkäisyyn.  

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (TTL)

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus 

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät 

THL on määritellyt ryhmät, jotka ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. 

Riskiryhmään kuuluvat ikääntyneet sekä henkilöt, joilla on vakava perussairaus, joka heikentää keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. 

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat 

Riskinarviointi työssä 

Työnantajan on velvollisuus arvioida, onko riski saada koronavirustartunta työssä kohonnut muuhun väestöön verrattuna. Epidemiatilanteen muuttuessa arviointi on tehtävä uudelleen.

Riskien arvioinnissa on otettava huomioon mm. lähikontaktien määrä, kesto, todennäköisyys sille, että lähikontaktilla on koronavirustartunta ja mahdollisuus suojautua. 

STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa 

Lähde: STM  


Päivitetty: 28.4.2020