Liikmesoodustused

Huvide kaitse

Sinu töösuhte miinimumtingimused on kindlaks määratud AKT poolt sõlmitud kollektiivlepingus. Töökohas kaitseb sinu huve ametiühingu kohalik osakond – ametiosakond – töökoha usaldusisik ja töökaitsevolinik. Huvikaitse põhineb ametiosakondade ja usaldusisikute koostöövõrgustikul. Ametiühingu palgalised töötajad piirkonnabüroodes ja keskbüroos on toeks usaldusisikule ja aitavad nii usaldusisikut kui ka iga üksikut liiget tema töösuhtega seotud probleemides. Loe veel

Õigusabi

Ametiühingu liikmena on sul õigus saada tasuta õigusabi sinu töösuhtest tulenevate tööõiguslike  probleemide lahendamiseks. Loe veel (Soome keeles)

Koolitus

Liidu liikmena sul on võimalus osa võtta mitmesugustest liidu poolt korraldatud ja toetatud koolitustest, osaledes kas liidu omadel kursustel või Kiljava Opisto kursustel. Liidu liikmena on sinul võimalus taotleda õppestipendiumi. Loe veel (Soome keeles)

Puhkekohad

Liidu puhkekohad on liikmete kasutuses soodsa hinnaga. Loe veel (Soome keeles)

Liikmeleht

Liikmeleht AKT ilmub 8 korda aastas. Leht on tähtis ühendusside liikmete ja liidu vahel. Lehe trükiarv on 45  000 eksemplari ja see saadetakse kõikidele liikmetele.

Kalender

Igal aastal saad ka liidu kalendri.

Lehetellimissoodustus

Liikmesoodustuste hulka kuulub ka soodustus töölislehtede tellimishinnast.

Soodustused liikmekaardiga

AKT liikmekaardiga saad mitmesuguseid soodustusi nt Turva kindlustustest.

Töötuskindlustus

AKT liige on ka Töötuskassa liige. See tagab sulle materiaalse kindlustatuse juhuks, kui peaksid jääma töötuks.


Päivitetty: 2.1.2023