A-kassan jäsenkyselyn mukaan leikkauksilla karu vaikutus työttömien arkeen

20.3.2024

A-kassa kertoo tiedotteessaan helmikuisen jäsenkyselynsä tuloksista. Jäseniltä kysyttiin, miten työttömyysturvaan tehdyt ja tulossa olevat leikkaukset vaikuttavat jäsenten talouteen, työllistymiseen ja arkeen. 812 vastaajasta liki kaksi kolmasosaa arvioi, että muutokset vaikuttavat omaan talouteen. Valtaosa arvioi, että vaikutukset ovat kahdestasadasta yli neljäänsataan euroa kuukaudessa.

A-kassa pyysi jäseniä arvioimaan, kuinka suuri taloudellinen vaikutus työttömyysturvan leikkauksilla on ollut tai tulee olemaan kuukausituloihin. Tiedotteen mukaan vajaa kolmannes vastaajista arvioi vaikutuksen olevan 200–300 euroa kuukaudessa. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi vaikutusta olevan kahdestasadasta yli neljäänsataan euroa kuukaudessa.

Tiedotteeen mukaan vastauksista käy selkeästi ilmi, että leikkauksilla on ja tulee olemaan erittäin suuria vaikutuksia jäsenten elintasoon. Käytettävissä olevat tulot pienenevät merkittävästi, mikä hankaloittaa arkielämää monella tapaa. Lainojen ja laskujen hoitaminen vaikeutuu, rahaa ruokaan ja harrastuksiin on vähemmän, ostovoima laskee ja kaikesta kulutuksesta on tingittävä.

Työllisyyttä eivät muutokset paranna

Hallitusohjelman mukaan muutoksilla haetaan lisää työllisiä. A-kassan selvityksen mukaan melkein kolmannes (30 prosenttia) arvioi kuitenkin muutosten vaikeuttavan työllistymistä. Vastaajista 43 prosenttia katsoo, ettei muutoksilla ole vaikutusta työllistymiseen. Tiedotteessa arvioidaan, että kaikki mahdolliset vaikutukset eivät monelle vastaajalle vielä olleet konkretisoituneet, kun 26 prosenttia vastaajista ei vielä osannut sanoa, miten muutokset tulevat heidän kohdallaan näkymään. 

– Huomionarvoista on, että vastaajista todella pieni prosentti, vain 1 prosentti, arvioi lakimuutosten helpottavan työllistymistä, toteaa A-kassan etuuspäällikkö Kaisa Tikka A-kassan tiedotteessa.

Suojaosan poistolla iso vaikutus

A-kassan saamissa vastauksissa korostuu suojaosan poiston negatiivinen vaikutus sekä toimeentuloon että töiden hakemiseen ja tekemiseen. Vastaajista 46 prosenttia arvioi suojaosan poistolla olevan suuri vaikutus heidän arkeensa. Kohtalaiseksi vaikutuksen arvioi 17 prosenttia vastaajista. 

– Vastaajat kokevat vahvasti, että suojaosan poiston ja työssäoloehdon pidennyksen jälkeen pätkätöiden, kausitöiden ja osa-aikatöiden tekeminen ei taloudellisesti kannata enää ollenkaan, kuvailee Kaisa Tikka.

Jäsenillä suuri huoli pärjäämisestä 

Lapsikorotusten poistuminen koetaan erittäin merkittäväksi heikennykseksi. Kyselyssä 21 prosenttia vastaajista arvioi, että lapsikorotuksen poistolla on suuri vaikutus arkeen. Korotusten poistuminen heikentää lapsiperheiden tilannetta todella paljon ja muiden leikkausten kanssa yhteisvaikutuksen koetaan olevan jopa katastrofaalinen.

Jo tehdyistä tai tulossa olevista muutoksista vastaajat arvioivat työssäoloehdon pidentämisen 12 kuukauteen vaikuttavan heihin eniten. Yli puolet vastaajista prosenttia, piti vaikutusta suurena ja kymmenen prosenttia kohtalaisena. Kyselyn mukaan työssäoloehdon täyttämisen vaikeus korostui etenkin osa-aikatöitä, pätkätöitä, kausitöitä ja freelance-töitä tekevillä. He pelkäävät, että pidennetyn työssäoloehdon myötä heidän ei jatkossa enää ole mahdollista saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. 

– Kaiken kaikkiaan vastauksista ilmenee, että suurin osa vastanneista on todella hyvin perillä lakimuutoksista. Leikkaukset ovat myös poikkeuksellisen mittavia, joten niihin on moni varmasti perehtynyt. Esimerkiksi 2018–2019 aktiivimalli leikkasi etuutta alle 5 prosenttia ja sen pystyi välttämään omalla aktiivisuudella. Nykyiset leikkaukset ovat kymmeniä prosentteja, kommentoi Kaisa Tikka A-kassan tiedotteessa.

 

Jäsenten arvio leikkausten vaikutuksista kuukausituloihin. Lähde A-kassan jäsenkysely: Kysely hallituksen työttömyysturvan leikkausten vaikutuksista A-kassan jäseniin helmikuu 2024


Päivitetty: 20.3.2024