Airpron neuvottelutulos hyväksytty AKT:n hallituksessa

4.4.2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työehtosopimusneuvottelut ovat loppusuoralla. Viimeisimpänä on hyväksytty Airpron työehtosopimuksen neuvottelutulos. Matkatoimistoja koskevan työehtosopimuksen neuvottelut on aloitettu ja niitä jatketaan tänään tiistaina 4.4.

Airpron työehtosopimukseen saatiin jo 8.3. neuvottelutulos, joka odotti pitkään Airpro Oy:n hyväksyntää. AKT:n hallitus hyväksyi sopimuksen 3.4.

Palkankorotusmalli Airpron sopimuksessa on sama kuin linja-auto- sekä kuorma-autoalojen aiemmin sovituissa työehtosopimuksessa eli yhteensä neljä kertaa 1,5 prosenttia kahden vuoden aikana. Sopimuksen tekstikysymyksissä perhevapaasanasto muutettiin samoin kuin kevään sopimuskierroksella kautta linjan. 
Airpron sopimuksen tekstiparannuksia oli merkintä lomarahojen maksuajoista ennen loman alkamista. 

- Suurimmat pelot kentällä liittyivät työnantajan tavoitteeseen pudottaa yölisien ja pyhien aattojen korvauksia. Tämä saatiin nyt estettyä, sopimustoimitsija Juha Ollas kertoo.

Airpron sopimuksella työskentelevät ovatkin hänen mukaansa ”suht tyytyväisiä”, että heikennyksistä selvittiin. Sopu syntyi myös palvelusvuosien laskemisesta lomautusten aikana. Sen mukaan palvelusaika kasvaa pitkässä lomautuksessa aina kuuteen kuukauteen asti. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole kokoaikaisesti lomautettuja.

Huolinta-alan varastoterminaalin sopimus

Viimeisimpiä muita valmistuneita sopimuksia on huolinta-alan varastoterminaalien työehtosopimus. Neuvotteluissa saatiin 23.3. neuvottelutulos, minkä AKT:n hallitus on hyväksynyt. Palkkoihin saadaan tässä sopimuksessa kaikkiaan neljä 1,5 prosentin yleiskorotusta. Ensimmäinen palkankorotus toteutetaan yleiskorotuksena 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Seuraavat palkankorotukset toteutetaan 1.9.2023, 1.2.2024 ja 1.10.2024. Taulukkopalkkoihin tulee vastaavat korotukset. 

Huolinta-alan sopimuksen kärkitavoite oli määritellä paremmin ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Työehtosopimuksen määräykset ulkopuolisen työvoiman käytöstä ovat jo nykyisellään riittävät, mutta haasteita on ollut enemmänkin niiden soveltamisessa.  Neuvotteluissa sovittiin liittojen välille menettelytavoista, joiden pohjalta liitot voivat jatkossa paikallisten osapuolien niin halutessa, matalalla kynnyksellä tukea paikallisia keskusteluja ulkopuolisen työvoiman käytöstä ja pyrkiä edesauttamaan yhteisymmärrykseen pääsyä työpaikoilla. 

Huolinta-alan työehtosopimuksessa uudistettiin myös perhevapaita. Palkallisia perhevapaita myönnetään nyt yhdenmukaisesti, perusedellytys on se, että työsuhde on kestänyt yli kuusi kuukautta.

Aiemmin synnyttävä osapuoli sai enintään kahdeksan viikkoa palkallista vapaata. Nyt palkallista synnyttävän osapuolen vapaata on pari viikkoa enemmän eli yhteensä 62 arkipäivää, mikä tarkoittaa työviikkoina 10 viikkoa ja 2 arkipäivää.  Ei-synnyttävän osapuolen palkallinen vapaa taas nousi viidestä päivästä 22 päivään eli on kolme viikkoa ja neljä päivää. Lisäksi alle 7-vuotiaan lapsen adoptiovanhempi saa palkallista perhevapaata samoin perustein kuin ei-synnyttäväkin. 

Parempien vanhempainvapaiden saamiseksi sovittiin yhden kuukauden myöhennys tes-sopimuskauteen, joka päättyy näin ollen 28.2.2025. 

Elintarvikealan automiesten sopimuksessa tekstiparannuksia

AKT:n hallitus sekä Elintarviketeollisuus ry ovat hyväksyneet myös 23.3. saadun neuvottelutuloksen Elintarvikealan automiesten työehtosopimuksesta.

Sopimuksessa palkankorotukset saatiin autoliikenteen sopimuksia vastaavien prosenttien mukaan. Tämä tarkoittaa kahden vuoden aikana yhteensä neljää 1,5 prosentin korotusta, joissa korotukset sentitetään myös lisiin. 

Sopimukseen saatiin lisäys, jolla logistiikan perustutkinnon suorittaminen lisää palvelusaikaa kaksi vuotta. Sopimus saatiin myös ADR-lisistä.

Liikenneopetusalalle suojavaatteet raskaan liikenteen opetukseen 

Myös liikenneopetusalan työehtosopimuksesta saatu neuvottelutulos on nyt hyväksytty sekä AKT:n että Paltan puolelta.

Sopimus pitää sisällään neljä 1,5 prosentin korotusta kahden vuoden aikana. Tekstimuutoksina saatiin ratkaistua suojavaatetuskysymys raskaan liikenteen liikenneopetuksessa. Työaikakysymyksiä ratkotaan jatkossa työryhmätyönä. 

- Merkittävää ei ole se, mikä työehtosopimuksessa lukee vaan se, mitä siinä ei lue, sopimustoimitsija Jari Kudjoi linjaa. Neuvottelemalla saatiin siis vältettyä tes:iin haluttuja heikennysehdotuksia.

Neuvottelutilanne muilla sopimusaloilta

Matkatoimistoja koskevan työehtosopimuksen neuvottelut ovat alkaneet 30.3. Neuvottelut jatkuvat tänään 4.4., jolloin neuvotteluosapuolten on tarkoitus antaa omat tekstimuutosesityksensä. Työehtosopimus on sanottu irti päättymään 30.4. Neuvotteluosapuolina ovat AKT ja Palta.

Aiemmin hyväksytyt sopimukset

Sekä AKT:n että Paltan hallinnot ovat 17.3.2023 hyväksyneet 14.3.2023 aikaan saadun neuvottelutuloksen koskien Finnairin matkustamohenkilöstön palkankorotuksia.
Perjantaina 17.3. AKT:n hallitus hyväksyi työehtosopimusten neuvottelutuloksen Kaupan automiehille. Neuvotteluosapuolina tässä ovat AKT ja Kaupan liitto.

Taksiliikenteen työehtosopimus hyväksyttiin 17.3. Tässä neuvotteluosapuolina olivat AKT ja Taksiliikenteen Työnantajat ry.

AKT:n hallitus hyväksyi 17.3. myös ahtausliikkeiden AKT:laisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen. Neuvotteluosapuolina ovat AKT, Steveco, Olmar Pori sekä Finnsteve. 

Matkahuoltoalan eli linja-autoasemien työehtosopimus on solmittu maanantaina 6.3. 

Huoltokorjaamojen ja linja-autohenkilökunnan työehtosopimukset on solmittu perjantaina 3.3. 

Viking Line Abp:n työehtosopimus on solmittu 3.3. 

Ahtausalalle on solmittu työehtosopimus 1.3. 

Työehtosopimukset on solmittu 28.2. myös kuorma-auto-, säiliöauto- ja öljytuote- sekä terminaalitoiminta-aloille.


Päivitetty: 4.4.2023