AKT aloittaa satamien ahtaustyötä koskevan ylityökiellon

29.1.2023

AKT:n ja Satamaoperaattorien väliset ahtausalan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Tämän vuoksi AKT aloittaa ahtausalaa koskevan ylityökiellon kaikissa satamissa 1.2.2023 klo 06.00 alkaen.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on jo joulukuun 7. päivästä alkaen neuvotellut Satamaoperaattorit ry:n kanssa ahtausalan työehtosopimuksesta. Neuvottelut eivät kuitenkaan ole juuri edenneet.  Ahtausalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.1.2023.

Ahtausalaa koskevalla ylityökiellolla AKT haluaa vauhdittaa neuvotteluja, jotka tähtäävät ahtaajien työehtojen ja ansioiden kehittymiseen. Inflaatio heikentää kaikkien palkansaajien ostovoimaa. Palkkoja ja ostovoimaa on saatava tällä neuvottelukierroksella korjattua, työehtojen laadullista kehittämistä unohtamatta.  

− Työnantajat ovat entistä avoimemmin antaneet sopimuspöydissä oman päätäntävaltansa teknologiateollisuuden yrityksille. Siitä syystä neuvottelut eivät muilla aloilla etene käytännössä lainkaan. Työntekijäpuolen on työskenneltävä yhdessä tämän jumin purkamiseksi, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

SAK:n liitot tekevät tällä neuvottelukierroksella tiivistä yhteistyössä. Yhteisenä tavoitteena liitoilla on Saksan teollisuudessa saatu palkankorotustaso. Liittojen yhteistoiminta näkyy teemalla #Palkkaliitto. 

AKT neuvottelee myös Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n kanssa kuorma-auto-, linja-auto-, huoltokorjaamo- ja terminaalitoiminta-alojen, linja-autoasemien sekä säiliöauto- ja öljytuotealan sopimuksista. Paltan kanssa neuvotellaan huolinta-alan varastoterminaalien sopimuksista. Kaupan liiton kanssa neuvotellaan kaupan automiesten sopimuksista ja Elintarviketeollisuusliiton kanssa elintarvikealan automiesten sopimuksesta. Neuvotteluja käydään myös Viking Line Abp:n, taksiliikenteen sekä Airpron sopimuksista. AKT:n sopimuksista valtaosa päättyy 31.1. Kun sopimukseton aika alkaa, myös työrauhavelvoite päättyy.

AKT:n neuvottelujen etenemistä voi seurata myös osoitteessa akt.fi/neuvottelut.


Päivitetty: 29.1.2023