AKT, ALT ja Paikallisliikenneliitto torjuvat yhteisrintamassa harmaata taloutta joukkoliikenteestä

18.9.2014

AKT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ja Suomen Paikallisliikenneliitto vaativat yhteisrintamassa, että joukkoliikenteen kilpailutuksessa mukana olevat liikenteenharjoittajat sitoutuvat noudattamaan linja-autoalaa koskevia yleissitovia työehtosopimuksia.

Järjestöt korostavat paikallisliikennepäivillä Espoossa julkaistussa kannanotossaan, että myös matkustajien on voitava luottaa siihen, että joukkoliikennepalvelut tuotetaan rehellisesti lakeja ja työehtosopimuksia noudattaen.

- Joukkoliikennepalvelut ovat julkisia palveluita, joissa liikenteenharjoittajien yhdenvertaisesta kohtelusta ja lainsäädännön noudattamisesta ei voida tinkiä. Joukkoliikenteen tarjouskilpailujen on oltava rehellisiä, muistutetaan kannanotossa.

Verovaroin tuettuja palveluita tuottamaan ei järjestöjen mukaan voida valita sellaisia yrityksiä, jotka eivät noudata voimassa olevia linja-autoalan yleissitovia työehtosopimuksia tai lyövät laimin verojen ja maksujen suorittamisen hankkiakseen kilpailuetua rehellisten yrittäjien kustannuksella.

AKT:n, ALT:n ja Paikallisliikenneliiton arvion mukaan harmaa talous ei toistaiseksi ole iso ongelma joukkoliikennepalveluissa. Kehitystä on kuitenkin seurattava tarkasti, sillä tiukka taloudellinen tilanne voi houkutella erärehellisiin kilpailukeinoihin.

- Etenkin tilanteissa, joissa palveluiden tuottamisessa käytetään alihankkijaa tai vuokratyövoimaa, harmaan talouden riski kasvaa.

Rikkeistä sopimuspurku

AKT, ALT ja Paikallisliikenneliitto toimivat yhteisrintamassa harmaan talouden estämiseksi ja terveen joukkoliikenteen edistämiseksi. Trion mukaan joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava jo tarjouspyyntöasiakirjoissa, että tarjouskilpailuihin osallistuvat liikenteenharjoittajat sitoutuvat noudattamaan lainsäädäntöä ja linja-autoalaa koskevia yleissitovia työehtosopimuksia.

- Jos liikenteen jo käynnistyttyä osoittautuisi, että lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia jätetään tarkoituksella noudattamatta, tämä olisi peruste liikennöintisopimuksen purkamiselle, esittävät AKT, ALT ja Paikallisliikenneliitto.


Päivitetty: 5.6.2019