AKT ei hyväksy kilpailukykysopimusta

4.3.2016

AKT jää kilpailukykysopimuksen nimellä kulkevan keskitetyn työmarkkinaratkaisun ulkopuolelle. AKT:n valtuusto päätti yksimielisesti asiasta tänään Helsingissä pitämässään kokouksessa. AKT:n hallitus esitti yksimielisesti valtuustolle ulosjäämistä. AKT ei aloita soveltamisneuvotteluja, vaan keskittyy seuraavaan liittokierrokseen.

- Kilpailukykysopimus on täydellisesti epätasapainossa. Se tarjoaa palkansaajille pelkästään heikennyksiä. AKT:n jäsenen ostovoima laskee keskimäärin 500 eurolla.

- Suoria työehtosopimusheikennyksiä tuo jo 24 tunnin työajan lisäys. Muutokset työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuissa leikkaavat ostovoimaa 3,5 prosenttia. Tämä on märkä rätti naamalle kotimaiselle kysynnälle ja työllisyydelle eikä anna aihetta minkään lajin tuuletuksiin, sanoo puheenjohtaja Marko Piirainen.

AKT:n valtuusto kävi sopimustilanteesta perusteellisen keskustelun. Valtuusto päätti yksimielisesti, että AKT jää keskitetyn työmarkkinaratkaisun ulkopuolelle. – Tällaista ratkaisua ei yksinkertaisesti voi hyväksyä. Valtuuston puheenvuorot olivat hyvin yksituumaisia. Palkansaajille on tarjolla vain maksumiehen rooli. Samaan aikaan yritykset jakavat tänä keväänä ennätykselliset noin 11 miljardin euron osingot, muistuttaa Piirainen.

Paikallisen sopimisen osalta työmarkkinajärjestöjen neuvottelema kilpailukykysopimus lataa Piiraisen mukaan kohtuuttoman kuorman työpaikkojen luottamusmiehille. – Esitykset paikallisesta sopimisesta ovat kilpailukykysopimuksen heikoin kohta.

- Paikallista sopimista selvittäneen Harri Hietalan raportissa mainitut työelämän laatukysymykset, muun muassa työtekijöiden edustus yrityksen hallinnossa, puuttuu esityksestä kokonaan. Muutoinkin kilpailukykysopimuksesta puuttuvat tyystin työelämän laadun parantamiseen vaikuttavat osiot.

Muutosturvaan ja työterveyshuoltoon liittyvät esitykset koskevat vain yrityksiä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
– Kuljetusaloilla on valtaosin pieniä yrityksiä, jotka rajautuvat sopimuksen ulkopuolelle, sanoo Marko Piirainen.

AKT:n työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. – Olemme käynnistäneet liittokohtaisen sopimuskierroksen valmistelun. Seuraavaksi ammattiosastoilta pyydetään muutosesitykset työehtosopimuksiin. Ammattialajaostot ja neuvottelukunnat kokoontuvat syksyllä ja neuvottelut alkavat vuodenvaihteessa, linjaa puheenjohtaja Marko Piirainen.


Päivitetty: 5.6.2019