AKT ei hyväksy irtisanomissuojan heikennystä minkäänkokoisissa yrityksissä.

9.11.2018

Jos ei tule mitään muutoksia, niin miksi koko show piti Sipilän hallituksen toimesta järjestää, ihmettelee Marko Piirainen.

AKT:n hallitus käsitteli tänään Sipilän hallituksen esityksen työsopimuslain eli ns. irtisanomislain muutokseksi. AKT:n hallitus suhtautuu kielteisesti lakimuutokseen. Se ei myöskään hyväksy irtisanomissuojan heikennystä minkäänkokoisissa yrityksissä.

− Lakiin aiemmin ajetut muutokset eivät asiantuntijoiden mukaan paranna työllisyyttä. Jos taas olisi niin, että nykyinen esitys jatkaisi samalla linjalla kuin nyt voimassa oleva laki, niin voisi kysyä, miksi koko show porvarihallituksen toimesta ylipäätään järjestettiin, pohtii AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.

AKT:n hallitus kiinnittikin huomiota mm. siihen, että lain perusteluissa mainitaan useaan otteeseen yrityksen pieni koko tarkasteltaessa irtisanomisperusteita.

− Vaikea uskoa, ettei haluttaisi vaikuttaa lain sisältöön ja irtisanomiskynnykseen tältä osin, sanoo Piirainen.

AKT:n hallitus edellyttää, että lain yksityiskohtaisten perusteluiden kolmikantaisessa valmistelussa työntekijäpuolen näkemykset otetaan huomioon.

− Jos lain jatkovalmistelussa siihen tehdään heikennyksiä, niin AKT:n hallitus arvioi tilanteen silloin uudelleen. Poliittisia työtaistelutoimia ei siten rajata työkalupakista vielä tässä vaiheessa kokonaan pois, sanoo Piirainen.
 


Päivitetty: 5.6.2019