AKT ja Satamaoperaattorit sopimukseen, ahtaajien lakko päättyy

1.3.2023

AKT ja Satamaoperaattorit pääsivät yksimielisyyteen ahtausalan työehtosopimuksesta. Ahtaajien kaksi viikkoa kestänyt työtaistelu päättyy.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ja Satamaoperaattorien neuvotteleman ahtausalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi tammikuun lopussa. Tes-neuvotteluja vauhditettiin alkuun satamissa ahtaustyön ylityökiellolla. 

Sovittelija Leo Suomaan ensimmäinen sovintoehdotus saatiin 14.2. Koska se jouduttiin hylkäämään riittämättömänä, ahtausalan lakko alkoi 15.2. Suomen satamissa. 
Myös 19.2. saatu toinen sovintoehdotus jouduttiin hylkäämään. Neuvottelut ovat jatkuneet tiiviinä ja lakon vaikutukset ovat olleet tuntuvia sen pidetessä.

AKT:n ja Satamaoperaattorien välinen neuvottelutulos työehtosopimuksesta syntyi tänään 1. maaliskuuta, ja se käsiteltiin sekä AKT:n satamajaostossa että AKT:n hallituksessa. Tulos hyväksyttiin yksimielisesti.

Työehtosopimuksen pituus on 25 kuukautta, päättyen 28.2.2025. Palkkoja korottava vaikutus sopimuskaudelle on yhteensä 6,3 %. Lisäksi 10.3. maksetaan 1100 euron myöhentämiskorvaus. Osa-aikaisille työntekijöille erä maksetaan suhteessa työaikaan. Lisäksi sovittiin 10 tunnin työaikamuodon paikallisesta sopimisesta sekä yölaiva-ahtausta koskevasta työryhmästä. 

- Olemme AKT:ssä tyytyväisiä sekä solmittuun työehtosopimukseen että työtaistelun päättymiseen. Kierros on ollut vaikea, koska neuvotteluihin on sisältynyt poikkeuksellisen paljon ulkoisia tekijöitä. Olemme alusta saakka neuvotelleet omista lähtökohdistamme omien jäsenten etu huomioiden. Niin tehtiin nytkin, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko toteaa.

Syntynyt sopimus päättää kaikki työtaistelutoimet välittömästi ja töihin palataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 4.3. alkavaan normaaliin työvuoroon. 

Seuraa AKT:n työehtosopimusneuvotteluja osoitteesta akt.fi/neuvottelut

 


Päivitetty: 1.3.2023