AKT kiittää kuljetusalalle päätettyä tukea, mutta määrä on riittämätön

1.4.2022

Varautumisen ministerityöryhmä päätti tänään kuljetusalan toimintaedellytysten varmistamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa kuljetusyrityksille suunnattavaa tukea polttoaineiden rajun hinnannousun johdosta. Polttoaineiden hintojen nousu huolestuttaa sekä kuljetusalan työllisyyden että työmatkakustannusten nousun osalta.  

AKT:n näkemyksen mukaan kuljetusalalle suunniteltu 75 miljoonan määräaikainen kustannustuki on oikeansuuntainen, mutta valitettavasti riittämätön. Ruotsi tukee kuljetusalaa 14 miljardilla kruunulla eli  noin 1,2 miljardilla eurolla, ja siihen nähden suunniteltu 75 miljoonaa euroa tuntuu kovin pieneltä panostukselta. Hallitusta voi kuitenkin kiittää siitä, että alan ahdinko on ymmärretty, mutta tukisumma ei vielä tällaisenaan riitä ratkaisemaan alan ongelmia. Lisäksi haun venyminen jopa syksyyn voi tulla monelle yritykselle liian myöhään. 

Ensiarvoisen tärkeää on nyt turvata alan työpaikat ja maantiekuljetusten tulevaisuus sekä huolehtia kohonneiden työmatkakustannusten kompensoimisesta. Tuki tulisi saada käyttöön mahdollisimman pian mutta myös sen tasoa ja riittävyyttä on arvioitava uudelleen. 

- Toivottavasti hallitus tarkastelee tätä kokonaisuutta laajasti sekä ensi viikon kehysriihessä että elokuun yksityiskohtaisemmassa budjettiriihessä, toivoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

AKT:lle tärkeän linja-autoalan kohdalla on lisäksi huolta jo aiemmin maksetun koronatuen osalta. Mikäli alaan sovelletaan vähämerkityksellisen tuen käsitettä, nyt päätetty tuki kohdistuu suurelta osin tavaraliikenteeseen. Monet linja-autoyritykset ovat saaneet koronatukea viimeisten parin vuoden aikana ja mainitun säännön mukaan tuen enimmäismäärä on tulossa useilla yrityksillä vastaan. 

- Linja-autoala on polttoaineiden hinnannousun suhteen aivan samassa tilanteessa ja tämä on syytä huomioida tuen jatkovalmistelussa, sanoo AKT:n 2. varapuheenjohtaja Harri Pasanen.


Päivitetty: 1.4.2022