AKT:lle voitto työtuomioistuimessa ahtausalan vahvuuslaskentajutussa

22.12.2015

Työtuomioistuin antoi tiistaina 21.12 tuomionsa ahtausalan neljässä erillissopimusyhtiöiden vahvuuslaskentajutussa, joissa vastaajina olivat Uninova, Baltic Bulki, Ahtauskone ja Iskedot. Tuomioiden mukaan kaikkien yhtiöiden osalta todettiin, että erillissopimukset olivat luonteeltaan työehtosopimuksia, eli niihin perustuva asia voitiin tutkia työtuomioistuimessa, toisin kuin Baltic Bulk ja Ahtauskone väittivät.

Työtuomioistuin katsoi kaikkien neljän yhtiön sitoutuneen erillissopimuksessa työehtosopimukseen, ja siten mikään yhtiöistä ei voinut olla perustellusti tietämätön työehtosopimuksen sisältämästä vahvuuslaskentatietojen toimittamisen velvollisuudesta, vaikka velvollisuus muuttui työehtosopimuksessa välillä.
Edellä kerrotulla perusteella jokainen neljä yhtiötä olivat työehtosopimuslain 7 §:n tarkoittamalla tavalla tieten rikkoneet työehtosopimusta. Tämän seurauksena:

•    Baltic Bulk velvoitettiin maksamaan hyvityssakkoa 600 euroa ja täysi korvaus AKT:n oikeudenkäyntikuluista.
•    Ahtauskone velvoitettiin maksamaan hyvityssakkoa 400 euroa ja täysi korvaus AKT:n oikeudenkäyntikuluista.  
•    Uninova velvoitettiin maksamaan hyvityssakkoa 500 euroa ja korvaus AKT:n oikeudenkäyntikuluista. Kyse oli osakorvauksesta, sillä AKT:n kuluvaatimuksen määrä oli 2.172,20 euroa, mistä Uninova velvoitettiin maksamaan 1.782,20 euroa.
•    Iskedot oli aloittanut toimintansa 1.5.2014 ja ensimmäiseltä kahdelta kuukaudelta vahvuuslaskentatiedot olivat jääneet antamatta, mutta 2014 vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta tiedot annettiin kuten piti. Tämä oli riidatonta.
Näillä perusteilla työtuomioistuin totesi, että yhtiö oli rikkonut tieten työehtosopimusta. Työtuomioistuin kuitenkin piti tekoa yhtiön olosuhteet ym. seikat huomioiden niin pienenä, että oli perusteet jättää hyvityssakko tuomitsematta. Siten hyvityssakkoa ei tuomittu ja Iskedot ja AKT velvoitettiin molemmat vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

 


Päivitetty: 5.6.2019