AKT:lle voitto työtuomioistuimessa Finnairin hotellisopimusta koskevassa kanteessa

29.8.2023

Finnairin hotellisopimusta koskevassa kanteessa annettiin tuomio 28.8.2023. Työtuomioistuimen ratkaisu oli yksimielinen; Finnairin olisi pitänyt noudattaa työehtosopimuksen hotellisopimusta.

Kuva: Lehtikuva Martti Kainulainen

 

AKT nosti kanteen Palvelualan työnantajat Palta ry:tä sekä Finnair Oyj:tä vastaan työtuomioistuimessa, koska Finnair majoitti lentohenkilökuntaa työehtosopimukseen kuuluvan hotellisopimuksen vastaisesti Shanghaissa. Hotellisopimuksen tarkoitus on taata henkilöstölle turvallinen yöpyminen ja mahdollisuus riittävään lepoon lentojen välillä.

Majoitukset hotellisopimuksen vastaisesti merkitsivät Shanghain tapauksessa merkittäviä turvallisuuspuutteita. Ääriesimerkki tilanteesta oli se, ettei hotelliin majoittunut lentohenkilökunta päässyt lähtemään lennolle hotellista, koska ulko-ovet olivat lukossa kettingillä. Lopulta ovet tultiin avaamaan ulkopuolelta ja henkilöstö pääsi matkaan.

Tuomiossa todetaan:

” Yhtiö on taloudellisia seikkoja ja turvallisuusnäkökohtia punnittuaan päätynyt jatkamaan henkilöstön majoittamista Shanghaissa, vaikka se on näin menetellessään joutunut toimimaan hotellisopimuksen vastaisesti paikallisista viranomaismääräyksistä johtuvista syistä. Työtuomioistuimen näkemyksen mukaan karanteenitiloissa tiedossa olleet, edellä selostetut turvallisuuspuutteet ovat kuitenkin muodostaneet merkittävän riskin työntekijöiden turvallisuudelle ja olleet siinä määrin vakavia, että työehtosopimuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityistä syytä hyvityssakon tuomitsematta jättämiselle ei ole. Hyvityssakon määrää harkittaessa on edellä mainitun säännöksen mukaisesti otettu huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten syyllisyyden määrä ja yrityksen koko.”

Finnair joutuu hyvityssakon lisäksi korvaamaan myös AKT:n oikeudenkäyntikulut.


Päivitetty: 29.8.2023