AKT:n hallitus: Suomen tulevan hallituksen ratkaisujen pitää parantaa suomalaisten ostovoimaa

19.4.2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT muistuttaa Suomen tulevaa hallitusta ostovoiman vahvistamisesta. Maan seuraavan hallituksen päätehtävä on varmistaa kaikin tavoin tavallisten suomalaisten toimeentulo nykytilanteessa, kun kustannukset nousevat voimakkaasti. Tavoite on sama riippumatta siitä, johtaako Suomea oikeisto- tai sinipunahallitus.

Vaalikamppailuissa keskityttiin lähes pelkästään valtiontalouteen ja menoleikkauksiin. Kuitenkin hyvinvointivaltion kannalta ratkaisevaa on, miten kansalaiset tulevat jatkossa toimeen. Inflaatio ei näillä näkymin ole hellittämässä ja asuntolainojen korot ovat olleet jyrkässä nousussa. Tämä on kasvattanut elämisen ja asumisen kustannuksia. Mediakeskustelussa on yhä enemmän signaaleja siitä, miten työssäkäyvien köyhyys lisääntyy. Ostovoima pitää myös yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

- Nyt tarvitaan käytännön toimia tavallisten työssäkäyvien, eläkeläisten ja opiskelijoiden tilanteen parantamiseksi. Näitä toimia ovat mm. energiakustannusten laskeminen, polttoaineen hinnan alentaminen sekä pieni- ja keskituloisille suunnattava tuloveron alennus, linjaa AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

Erityisen haitallisia ovat mahdolliset sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden leikkaukset. Ne ovat kaikkein raskaimpia vähävaraisille ja pienituloisille ihmisille. Leikkaukset tarkoittaisivat yhä enemmän ongelmia myös työssäkäyville. Valtiontalouden tarkastusviraston tuoreen tarkastuskertomuksen mukaan yleisen asumistuen saajista noin 40 % on työssäkäyviä ihmisiä. Se on hälyttävä luku. 

- Sosiaaliturvaleikkaukset lisäisivät suomalaisten köyhyyttä, sillä ne osuvat pienituloisiin ja vähävaraisiin ihmisiin. Eivätkä ne takaa yhtään uutta kunnollista työpaikkaa. Paras takuu työllistymiselle on laadukas ammatillinen koulutus, johon on saatava lisää resursseja. Suomi tarvitsee edelleen käytännön osaajia ja kuljetusalalla on osaajista huutava työvoimapula, liiton varapuheenjohtaja Niko Blom muistuttaa.

Edit 19.4.2023 klo 13.56: Korjattu asumistuen saajien osalta.


Päivitetty: 19.4.2023