AKT:n koulutusstipendin syksyn haku on avattu

26.9.2022

AKT:n hallituksen päätöksellä voidaan vuosittain myöntää liiton jäsenille koulutusstipendejä, joiden suuruus voi olla 100 - 500 euroa.

Stipendiä voi hakea luottamusmies, varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, I varavaltuutettu, II varavaltuutettu, työsuojeluasiamies tai ammattiosaston toimihenkilö, joka on käynyt omaan luottamustehtäväänsä liittyvän koulutuksen.

Stipendin voi käyttää liiton tavoitteiden mukaisen koulutuksen, jota edellä mainittu henkilö tarvitsee kyseisen luottamustehtävänsä hoitamisessa, kustannusten kattamiseen.

Stipendiä ei myönnetä koulutukseen, jonka kustannuksista koulutussopimuksen mukaan vastaa joko työnantaja tai ammattiosasto.

Stipendin edellytyksenä on koulutuksen loppuun suorittaminen.

Jos stipendin myöntämisen edellytyksiä on rikottu, niin stipendi voidaan periä takaisin.

Syksyn hakemusten on oltava liiton toimistossa 31.10. mennessä.

Stipendihakemukset sähköpostilla esa.tuominen@akt.fi tai postitse osoitteeseen; AKT ry, järjestö- ja koulutussihteeri Esa Tuominen, PL 313, 00531 Helsinki. Lisätietoja järjestö- ja koulutussihteeri Esa Tuominen p. 09 6131 1224.


Päivitetty: 26.9.2022