AKT:n organisaatiomuutos - Uudet tiimit aloittavat marraskuussa

18.10.2022

AKT muuttaa organisaationsa tiimiorganisaatioksi marraskuun alussa. Tavoite on jakaa työtä tasaisemmin ja parantaa esimiestyötä.

Tiimeissä on mahdollisuus asettaa omalle työlle tavoitteita ja myös seurata tavoitteiden toteutumista. Toimintamuutoksella halutaan saada tieto kulkemaan paremmin ja kehittää yhteistyötä. Kun hallinto sujuu, myös jäseniä palvellaan paremmin.

Marraskuun alusta aloitetaan työt kuutena tiiminä. Oman tiiminsä muodostavat liiton johto, talous, viestintä, edunvalvonta, palvelu ja järjestö.

Tiimipäälliköt tukevat työtä lähiesimiehinä

Johtotiimiä vetää liiton puheenjohtaja Ismo Kokko. Tiimissä ovat myös 1. varapuheenjohtaja Jarkko Arpula ja 2. varapuheenjohtaja Niko Blom. Tiimi ottaa kokonaisvastuun ja johtaa liiton toimintaa. Tehtäviin kuuluvat myös liiton toiminnan suunnittelu ja seuranta, henkilöstöpolitiikka sekä yhteistoiminta.

Edunvalvontatiimiä vetää edunvalvontapäällikkö Harri Pasanen. Tiimille kuuluvat mm. työehtosopimusten valmistelu ja neuvottelut, elinkeinopoliittinen edunvalvonta, työ- ja työympäristöasioiden edunvalvonta, kansainvälinen toiminta sekä työsuhdepäivystys yhdessä järjestötiimin kanssa. Tiimin tehtäviä on selvittää jäsenten työsuhderiita-asioita ja neuvotella niistä työnantajien kanssa.

Järjestötiimiä vetää järjestöpäällikkö Juha Häkkinen. Tiimi vastaa AKT:n järjestöllisestä valmiudesta ja järjestämistoiminnasta, kollektiivisen edunvalvonnan tukemisesta, jäsenhankinnan kenttätyöstä, nuorisotoiminnasta ja oppilaitosyhteistyöstä. Tiimi huolehtii mm. työsuhdepäivystyksestä yhdessä edunvalvonnan kanssa sekä riita-asioiden paikallisesta neuvottelusta.

Palvelutiimiä vetää palvelupäällikkö Maarit Lehto. Tiimi vastaa mm. puhelimitse annettavasta jäsenpalvelusta, lomamökkien vuokrauksesta, jäsenasioihin liittyvästä viestinnästä, jäsenrekisteristä sekä jäsenmaksuperinnästä.

Taloustiimin vetäjänä toimii talouspäällikkö Kati Wallin. Tiimille kuuluu mm. talouden suunnittelu, kirjanpito, palkkahallinto ja sijoitustoiminta. Lisäksi tiimi vastaa kiinteistöistä, lomamökeistä, jäseneduista sekä henkilöstöhallinnosta. 

Viestintätiimiin kuuluvat Arto Jokela, Anne-Maarit Valli ja Sini Silvàn. Tiimi vastaa liiton viestinnästä ja sen kehittämisestä, viestintäkanavista mukaan lukien AKT-lehden tuottaminen. Tiimin tehtäviin kuuluvat myös mm. mediayhteistyö ja yhteiskuntavaikuttaminen yhdessä liiton johdon kanssa.

Tiimeillä lisäksi muita tehtäviä

Uudessa organisaatiomallissa kehitetään myös AKT:n jäsenten työriitaprosessien hoitamista, jotta jäsenpalvelu paranee. Viestinnässä otetaan uutena käyttöön säännölliset sähköpostitiedotteet ja esimerkiksi sopimusaloille WhatsApp -ryhmät – ja näin sitoutetaan jäsenistöä. 

Koko henkilöstön osaamistasoa nostetaan. Osaamiskartoituksen lisäksi käydään henkilökohtaisia kehitys- ja tavoitekeskusteluja. Luvassa on esimerkiksi digikoulutusta ja tiiminvetäjien esimieskoulutusta

Tiimien yhteystiedot päivittyvät liiton verkkosivuille 1.11.2022 > https://www.akt.fi/yhteystiedot/


Päivitetty: 18.10.2022