AKT:n sovittelutilanne, kooste tämän hetken aikatauluista

24.2.2023

Perjantaina 24.2. jatkuu linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamojen sovittelu valtakunnansovittelijan toimistossa. Neuvotteluosapuolina ovat AKT, ALT ja sovittelijana Jukka Ahtela. Sovittelun on määrä jatkua maanantaina 27.2. klo 12.

Maanantaina 27.2. jatketaan kolmen autoliikennealan: kuorma-autoalan, säiliöauto- ja öljytuotealan sekä terminaalitoiminta-alan sovittelut valtakunnansovittelijan toimistossa klo 10. Autoliikennealojen sovittelua käydään Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n, AKT:n sekä Öljytuote ry:n kesken.

Ahtausalan sopimuksia neuvoteltiin viimeksi torstaina Satamaoperaattorien AKT:n kesken sovittelijana Leo Suomaa. Sovittelu jatkuu sunnuntaina 26.2. klo 14.

Muiden AKT:n sopimusalojen neuvottelut

Liikenneopetusalan työehtosopimuksesta, tässä neuvotteluosapuolina ovat AKT ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Neuvottelut jatkuvat 2.3. Kaupan automiesten työehtosopimusta neuvotellaan seuraavan kerran 9.3. neuvotteluosapuolina AKT ja Kaupan liitto.

Elintarvikealan automiesten työehtosopimuksista, jossa neuvotteluosapuolina ovat AKT ja Elintarviketeollisuusliitto ETL. Neuvottelut jatkuvat 10.3.

Huolinta-alan varastoterminaalien neuvotteluja jatketaan perjantaina 24.2. AKT:n ja PALTA:n välillä. Perjantaina 24.2. jatkuvat myös taksialan työehtosopimusneuvottelut AKT:n ja Taksiliikenteen Työnantajat ry:n välillä. 

Viking Line Abp:n työehtosopimuksen neuvottelut PALTA:n, Viking Line Abp:n ja AKT:n välillä jatkuvat 28.2. Airpro:n työehtosopimusneuvottelut jatkuvat AKT:n ja Airpro Oy:n välillä 8.3.

Uudet lakot uhkaavat

Ahtausalan lakko jatkuu toistaiseksi.

Kuorma-autoalan, huoltokorjaamoiden ja säiliöautoalan osalta uudet lakot uhkaavat alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 8.3. klo 03.00.

Linja-autohenkilökunnan osalta lakko voi alkaa 1.3. klo 03.00 ja päättyy 10.3. klo 03.00.

Öljytuotealan osalta lakko voi alkaa 1.3. klo 05.00 ja päättyy 8.3. klo 05.00.

Terminaalitoimintaa koskeva lakko voi alkaa 1.3. klo 06.00 ja päättyy 8.3. klo 06.00.

Tarkemmat listaukset lakonalaisista yrityksistä löytyy täältä.

AKT:n neuvottelujen etenemistä voi seurata osoitteessa akt.fi/neuvottelut.


Päivitetty: 24.2.2023