AKT:n valmistautuminen tes-neuvotteluihin käynnistynyt

6.5.2022

Alkuvuodesta 2023 päättyvät useimmat AKT:n solmimista työehtosopimuksista.

Osana sopimuskierrokseen valmistautumista AKT:n ammattiosastot tekevät liitolle esityksiä tes-tavoitteista. Satamien osalta ammattiosastojen esitykset tulisi alla olevassa luettelossa mainittujen sopimusalojen osalta toimittaa liittoon 1. kesäkuuta mennessä ja muiden osalta elokuun loppuun mennessä.

Ammattiosastojen esityksiin voi vaikuttaa osallistumalla osastojen kokouksiin. Osastojen esitykset toimitetaan AKT:n keskustoimistoon kustakin alasta vastaavalle palkka- tai sopimussihteerille.

Vuoden 2023 alkupuolella päättyvät AKT:n työehtosopimukset

Tammikuun lopussa päättyvät sopimukset

Ahtausala

Airpro Oy RAMP-kuljettajat

Elintarvikealan automiehet

Huolinta-ala ja varastoterminaali

Huoltokorjaamo

Kaupan automiehet

Kuorma-auto

Liikenneopetusala (optiovuosi mahdollinen)

Linja-auto

Linja-autoasemat

Säiliöauto- ja öljytuote

Taksiliikenne

Terminaalitoiminta

Helmikuun lopussa päättyvät sopimukset

Ahtausliikkeiden toimihenkilöt

Suomen vapaasatama

Viking Line (optiovuosi mahdollinen)

Huhtikuun lopussa päättyvät sopimukset

Matkailuala

 


Päivitetty: 6.5.2022