AKT on hyväksynyt ahtausalan työehtosopimuksen

11.2.2022

AKT:n hallitus on tänään hyväksynyt ahtausalan työehtosopimuksen. Sopimuskausi on 9.2. 2022−31.1.2023.

Sopimuskauden aikana palkat nousevat 1.2.2022 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 prosenttia. 1.10. 2022 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alussa palkat nousevat 0,15 prosenttia.

Yksivuotinen sopimus sisältää parannuksia mm. oikeuteen hoitaa sairasta lasta, tilapäisen ahtaajan lauantaiylityöhön sekä irtisanottujen työntekijöiden asemaan takaisinottovelvollisuuden, tilapäisten töiden ja oppisopimuskoulutusten osalta. Sopimus antaa myös työnantajalle mahdollisuuden sopia työajoista joustavammin ammattiosaston kanssa.

− Sopimus syntyi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä lakkovaroituksen antamisen jälkeen. Suurin syy näihin molempiin on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n taustalla suorittama tiukka koordinaatio, joka ei huomioi alakohtaisia eroja. Päinvastoin se aiheuttaa jopa turhia työriitoja. Luulisi, että tälläkin alalla yritykset haluaisivat säilyttää työehtosopimusasioissa päätösvallan itsellään, eivätkä antaa EK:n sanella niiden sisältöä neuvottelujen ulkopuolelta, toteaa AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.


Päivitetty: 14.2.2022