AKT - Tekoja jäsenten edunvalvonnan tehostamiseksi

14.6.2014

Työelämän pelikentällä on nähtävissä monia uhkia; luottamushenkilöiden toimintaa rajoitetaan, heitä painostetaan ja heidän toimintavaltuuksiaan supistetaan. AKT ei missään olosuhteissa hyväksy luottamushenkilöihinsä kohdistuvaa uhkailua.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT keskittyy alkavalla edustajakokouskaudella 2014 – 2018 uuden hallinnon johdolla järjestötyöhön. Liitto käynnistää tulevana syksynä järjestäytymisprojektin. Sen tavoitteena on kasvattaa liiton jäsenten sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen määrää ja vahvistaa luottamushenkilöiden toimintavaltuuksia liiton kaikilla sopimusaloilla koko Suomessa. Projekti vahvistaa paikallista ja työpaikkakohtaista edunvalvontaa sekä kehittää ammattiosastojen ja liiton toimintaa. AKT viritetään yhteistyössä hyvään iskuun seuraavalle työehtosopimuskierrokselle. Nyt tarvitaan tekoja, jotta voimme yhdessä tehostaa jokaisen jäsenen edunvalvontaa.

Vuonna 2015 AKT täyttää 110 vuotta. Liitto jatkaa alkavan edustajakokouskauden vahvana, itsenäisenä ammattijärjestönä. Kuljetusliittojen yhteistyö nousee uudelle tasolle, kun Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY liittyy AKT:n yhteisöjäseneksi. Tämä lujittaa paitsi näiden kahden ammattiliiton myös koko kuljetussektorin yhteistyötä. AKT jättää oven avoimeksi laajemmallekin yhteistyölle tulevaisuudessa.

AKT on vastuunsa tuntien ollut päättyneellä edustajakokouskaudella mukana kahdessa tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa. Niissä saatiin sovittua etuja, kuten parannuksia työttömyysturvaan ja eläkkeisiin, myös heikoimmassa asemassa oleville palkansaajille. Valtiovallan toimet sekä työnantajien jatkuvat irtisanomiset ja yrittäjäjärjestön ulostulot työllisyys- ja kasvusopimuksen allekirjoituksen jälkeen ovat syöneet uskottavat mahdollisuudet sopimuksen optiovuodelle 2016. Samaan aikaan on jo nyt AKT:n sopimusalojen neuvottelupöytiin kasaantunut niin paljon alakohtaisia asioita, että AKT:n edustajakokous ennakoi seuraavasta työmarkkinakierroksesta liittokohtaista sopimuskierrosta.

AKT:n edustajakokous kehottaa samaan aikaan Lahdessa puoluekokoustaan pitävää kokoomusta lopettamaan hankkeet työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistamiseksi. AKT paheksuu työväenpuolueenakin röyhkeästi itseään mainostaneen kokoomuksen ay-vihamielisyyttä. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus ei tuo rahaa ammattiyhdistysliikkeelle. Verovähennys siirtyy jokaisen palkansaajan, myös kokoomuslaisen, omaan pussiin ja sitä kautta kulutukseen ja yhteiskunnan hyödyksi. Ay-liike ei vaadi yritysten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista. AKT toteaa, että sekä työntekijöiden että työnantajien järjestäytyminen luo vakautta yhteiskuntaan.

Euroopan Unionista tulee paljon kuljetusalaa koskevia määräyksiä, jotka vaikuttavat kansalliseen edunvalvontaan heikentävästi. AKT vastustaa EU:n voimakkaasti ajamaa kabotaasin vapauttamista sekä uutta satamapalveludirektiiviä, jotka toteutuessaan uhkaavat suomalaisen kuljetusalan työntekijän työllisyyttä. Heinäkuun alussa linja-autoliikenteessä tapahtuvat historiallisen suuret muutokset ovat seurausta EU:n palvelusopimusasetuksesta. AKT tiivistää yhteistyötä ja edunvalvontaa kansainvälisten yhteistyöjärjestöjensä kanssa, sillä myös globaalilla tasolla tarvitaan solidaarisuutta ja tekoja AKT:n jäsenten työehtojen ja työelämän pelisääntöjen turvaamiseksi.

Lisätietoja: Hilkka Ahde, p. 040 548 1818


Päivitetty: 5.6.2019