AKT tuomitsee: Keltaisia tessejä koskeva käräjäoikeuden tulkinta kestämätön

5.2.2014

Helsingin käräjäoikeus tulkitsi päätöksellään 31. tammikuuta, että mainosjakajiin voidaan noudattaa Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:n tekemää työehtosopimusta ohi yleissitovan, Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen.

Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:n perustivat lokakuussa 2009 Jakelujuniorit Oy:n entinen varatoimitusjohtaja, viestintäkonserni Janton Oy:n tutkimusassistentti ja Jakelujunioreiden jakelunvalvoja. SME neuvotteli alalle samanaikaisesti perustetun työnantajayhdistys SKE (Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys) ry:n kanssa pikavauhdilla mainosjakajia koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksella vahvistettiin alalle heikko palkkaus. Käytännössä jakajien tuntipalkaksi on muodostunut noin 2-3 euroa tunnilta.

SME:llä ei ole yhtään luottamusmiestä tai muuta edunvalvojaa eikä se tarjoa jäsenilleen työttömyysturvaa. Yhdistys perustettiin noin kuukausi sen jälkeen, kun Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn toimesta vietiin ensimmäinen mainosjakajan palkkavaade käräjäoikeuteen ja sen ilmiselvä pääasiallinen tarkoitus on polkea alan palkkoja.

Käräjäoikeuden nyt tekemällä ratkaisulla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia myös kuljetusalalle. Päätöksellään käräjäoikeus on määritellyt työnantajan yksipuolisesti tekemän TES-sopimuksen lailliseksi, kun se on 1/3 yleissitovan TES-sopimuksen ehdoista. Tuomiosta on ilmoitettu tyytymättömyys käräjäoikeudelle.  AKT ei voi hyväksyä käräjäoikeuden tulkintaa ja tulee tarkasti seuraamaan asian mahdollista jatkokäsittelyä ylemmissä oikeusasteissa.

Marko Piirainen
Puheenjohtaja


Päivitetty: 5.6.2019