AKT vaatii hallitukselta suunnanmuutosta työelämäratkaisuihin

6.3.2024

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ahtaajat ja osa muita satamiin liittyviä työntekijäryhmiä on mukana kaksi viikkoa kestävässä poliittisessa lakossa 11.3. -24.3. Lakko tulee sulkemaan satamien tavaraliikenteen, henkilöliikenne toimii normaalisti. Lakkoon päädyttiin, koska hallitus ei suostu kuulemaan työntekijöitä.

Kuva Turun hiljaisesta satamasta helmikuun lakkojen aikaan, kuvassa Pasi Suonpää, Finnsteve Oy:n Turun pääluottamusmies. Kuva: Sini Silvàn

 

-    Pahoittelemme lakoista aiheutunutta vaivaa ja harmia. Kuitenkin tämä on hyvin pientä suhteessa siihen, mitä on tulossa hallituksen puolelta. AKT tuntee vastuunsa vahvana suomalaisena työntekijäjärjestönä, ja siksi käyttää voimaansa vastustaakseen hallituksen politiikkaa, jonka tarkoituksena on heikentää laajasti sekä nykyisten että kaikkien tulevien sukupolvien oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Työtaistelun syynä ovat Suomen hallituksen ajamat työelämän heikennysesitykset. Työtaistelulla puolustetaan jokaisen työntekijän työelämäoikeuksia. Työtaistelua ei kohdenneta työnantajaan tai voimassa olevaan työehtosopimukseen.

-    Kiitämme kansalaisten tuesta. Nyt sitä todellakin tarvitaan. Ratkaisun avaimet ovat pääministeri Orpolla, Ismo Kokko sanoo.

Hallitusohjelmalla rajoitetaan esimerkiksi oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin. Tukilakoissa olennaista on vahvojen alojen mahdollisuus tukea muita heikompia aloja. Poliittiset lakot ovat osa demokratiaa.

Paikallisen sopimisen laajentaminen hallitusohjelmassa ehdotetulla tavalla uhkaa työehtosopimusten yleissitovuutta ja luottamusmiehen asemaa. Todennäköinen lopputulos on halpatyön kasvu Suomessa.

AKT:n ilmoittama työtaistelu koskee Viking Linen rahdinkäsittelytehtäviä Helsingin ja Turun satamissa. Työnseisaus alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 06.00 ja koskee vetomestarinkuljettajia, liikenteenohjaajia ja rekkaselvittäjiä.

Toiseksi työtaistelu koskee AKT:n säiliöauto- ja öljytuotealalla Neste Oyj:n varastojen operaattoreita. Työnseisauksen aikana ei tehdä maanantaista 11.3.2024 klo 06.00 maanantaihin 25.3.2024 klo 06.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.  

Kolmanneksi työtaistelu koskee ahtausalan työtehtäviä alihankintatöineen AKT:n ilmoittamissa yrityksissä. Ahtausalalla työnseisaus alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 06.00.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Myös huoltovarmuus turvataan.

Lakon piirissä olevat yritykset on listattu AKT:n nettisivuilla. Lue lisää


Päivitetty: 6.3.2024