AKT:n jäsenyys on muutakin kuin ansioturva. Vertaa AKT/YTK

26.3.2015

YTK eli ”Loimaan kassa” hyökkää uutiskirjeessään aggressiivisesti AKT:ta vastaan ja yrittää houkutella AKT:hen liittyviä säilyttämään YTK:n jäsenyyden halvempaan hintaan vedoten. AKT:n jäsenyys on kuitenkin paljon muutakin kuin YTK:n mainostaman ansioturvan varmistaminen.


Tärkeintä on tietää, että YTK ei solmi ainoatakaan työehtosopimusta eli tessiä. Sillä ei ole mitään asiaa mihinkään neuvottelupöytään. Vain ammattiliitto, tässä tapauksessa AKT, edustaa Sinua työehtosopimusneuvotteluissa. Vain ammattiliitto neuvottelee Sinulle paremmat työehdot ja palkat.

Ilman AKT:n neuvottelemia ja solmimia yleissitovia tessejä ei kuljetusalalla olisi taulukkojen mukaisia vähimmäispalkkoja, lomakorvauksia, pekkasia, sairausajan palkkaa, ylityökorvauksia, hoitovapaata ym.ym. Voit vain kuvitella, mitä tapahtuisi, jos jäsenet hylkäisivät ammattiliiton ja siirtyisivät YTK:hon. Se tarkoittasi yleissitovuuden loppua ja kylmää kyytiä kuljetusalalle. Silloin työmarkkinoilla vallitsisi viidakon lait.

AKT puuttuu epäkohtiin, YTK ei tee puolestasi mitään

YTK ei valvo, että tessejä noudatetaan työpaikoilla. Se ei edes hallitse AKT:n solmimien tessien tulkintaa. Vain AKT:n luottamusmiehet, ammattiosastot ja toimitsijat tuntevat alan tessit pilkkuja myöden ja valvovat, että työnantajat eivät polje palkkoja tai työehtoja. Heillä on tieto, asiantuntemus ja rohkeus puuttua epäkohtiin. Ilman AKT:n jäsenyyttä olet täysin yksin ja turvaton työnantajaasi vastaan. 

AKT on apunasi myös yt-neuvotteluiden osuessa kohdalle. Liiton neuvottelijat yrittävät minimoida irtisanomiset ja lomautukset. He myös valvojat, että irtisanomisaika on lain mukainen ja että irtisanomisajan palkat hoidetaan asianmukaisesti. YTK sen sijaan ei valvo irtisanomisen laillisuutta tai korvausten tasoa. YTK:n jäsenenä jäät täysin yksin. YTK tai YTK yhdistys ei tee puolestasi yhtään mitään. Ne eivät tarjoa apua eivätkä edes neuvontaa minimipalkka-asioissa, palkkataulukoiden tulkinnassa, pekkaspäivässä eikä erilaisiin lisiin tai muihin työehtosopimusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Apua ei siis heru missään työelämän asiassa.

Kattava oikeusturva,  jäsenlehti ja muita etuja

AKT:n jäsenenä Sinulla on myös kattava oikeusturva, jos riita-asiasi menee käräjille asti. Tämä turva ei sisälly YTK:n 118 euron vuosimaksuun. AKT:n jäsenmaksuun se sisältyy. Kaiken lisäksi saat vähentää ammattiyhdistysjäsenmaksun verotuksessa.

Tärkeimmän ammattiliiton edun, eli yleissitovan työehtosopimuksen lisäksi, AKT:n jäsenyys tarjoaa Sinulle vahvan tietojättiläisen eli AKT-lehden 12 kertaa vuodessa. Lehdestä voit seurata kuljetusalan tuoreita kuulumisia, alan lainsäädäntötyötä, työpaikkareportaaseja sekä yhteiskunnallista uutisointia. Jäsenenä olet myös oikeutetta hakemaan edullisia lomaviikkoja liiton useisiin, korkeatasoisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin. 

Varsinkin näin vaalien lähestyessä on hyvä muistuttaa, että monet työehtosopimuksissa määritellyistä asioista eivät ole lakisääteisiä. Samoin monet lakisääteiseksi muuttuneet edut ovat seurausta ammattiliittojen alun perin ajamista asioista. Mitkään saavutetut edut eivät kuitenkaan ole pyhiä, vaan niillä voidaan hetkessä pyyhkiä pöytää. Myös siksi ammattiliiton jäsenyys on ensiarvoisen tärkeää.

Kuljetusalan työttömyyskassan ja AKT:n yhteistyö

Kuljetusalan Työttömyyskassaan kuuluu Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n sekä Suomen Merimies-Unioni ry:n sopimusaloilla työskentelevät työntekijät. Työttömyyskassan toimintaa säätelee työttömyyskassalaki sekä kassan säännöt ja etuuksien maksatusta kukin etuuslaki.

Toisin kuin YTK:ssa, on tiedon kulku AKT:n ja kassan välillä saumatonta. Se auttaa varautumaan erilaisiin tilanteisiin, kuten mahdollisiin yt-neuvotteluihin ja niiden seurauksiin. Tiedon kulku on molemminpuolista; jos työttömyyskassassa selviää, että henkilöllä tai työpaikalla on ongelmia esimerkiksi palkanmaksun kanssa, informoidaan siitä liittoa, joka ryhtyy toimimaan. Lisäksi kassan jäsenrekisteri hoidetaan yhdessä liiton kanssa.

Irtisanomis- ja lomautustilanteissa Kuljetusalan työttömyyskassa neuvoo ja selvittää ehtojen vaikutuksista jäsenten etuuksiin ja turvaan jo ennen sopimusten tekemistä. AKT:n yhdentoista aluetoimiston ansiosta Kuljetusalan työttömyyskassa kykenee  tarjoamaan hyvää henkilökohtaista palvelua. 


Päivitetty: 5.6.2019