SAK:n työolobarometri: Palkkiot yksinkertainen keino lisätä tuottavuutta

17.10.2016

Aloitepalkkio lisää työpaikan kehittämisehdotuksia merkittävästi.

SAK:n uusin työolobarometri osoittaa, että aloitepalkkioita maksavilla työpaikoilla työntekijät esittävät kehittämisehdotuksia peräti neljä kertaa useammin kuin työpaikoilla, jotka eivät palkitse aloitteista. Myös tulospalkkaus kannustaa kehittämään työmenetelmiä, tuotteita tai palveluita.
 
SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila painottaa, että taloudelliset kannustimet ovat yksinkertainen keino lisätä tuottavuutta.
 
–    Jopa huonosti voivilla työpaikoilla palkkiot rohkaisevat työntekijöitä tuomaan esiin kehittämisideoita.
Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön työolobarometristä ilmenee kuitenkin, että aloitteellisuuteen kannustavia organisaatioita on toistaiseksi vähän. 
 
Vain 17 prosenttia SAK:laisista työskentelee työpaikalla, joka maksaa aloitteista palkkioita. Kehittämisehdotuksia tehneistä ainoastaan 14 prosenttia sai työolobarometrin mukaan palkkion, vaikka kaksi kolmesta työntekijöiden tekemästä ehdotuksesta johti toimenpiteisiin työpaikalla.

–    Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Jotta asiantuntijuus saadaan entistä tehokkaammin käyttöön, kannattaa työpaikoilla sopia henkilöstön kanssa paikallisesta palkitsemisjärjestelmästä, SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila ehdottaa.
–    Tuottavuusloikan tae ei siis ole työehtojen tai palkkojen heikennys, vaan kannustimet. Tuottavuus nousee useimmiten jo sillä, että työpaikalla sujuvoitetaan työntekoa, palveluja ja prosesseja.
SAK julkaisee työolobarometrin kahden vuoden välein. Innolink Research haastatteli barometriin 1 200:aa SAK:laisten liittojen jäsentä keväällä 2016.
 
SAK:n työolobarometri 2016 – Palkkio rohkaisee kehittämään:
www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/muut-tutkimukset/palkkio-rohkaisee-kehittamaan-2016-10-17
 
Juha Antilan blogikirjoitus – Tuottavuusloikkaan palkitsemalla eikä heikentämällä: www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/uusi-kulma/tuottavuusloikkaan-palkitsemalla-eika-heikentamalla-2016-10-17


Päivitetty: 5.6.2019