Baltic Bulkille tuomio työtuomioistuimessa

15.8.2018

Baltic Bulk Oy joutuu maksamaan ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoja 2 500 euroa sekä AKT:n oikeudenkäyntikulut.

AKT:n satama-alan työehtosopimuksen mukaan ahtausalan alihankintaa tekevä yritys sitoutuu noudattamaan ahtausalan työehtosopimusta. Alihankkijaa käyttävän yrityksen on tiedotettava myös luottamusmiehelle uudesta alihankintasopimuksesta vähintään viikkoa ennen sen käyttöönottoa. Ilmoituksessa on kerrottava myös alihankinnan kesto ja alihankkijan käyttämien työntekijöiden määrä.

Tämän velvollisuuden Baltic Bulk oli lyönyt laimin, eikä sen luottamusmies ollut saanut kyseisiä tietoja. Työtuomioistuimen käsittelyssä kesäkuussa yhtiö myönsi asian ja AKT:n kanteen oikeaksi. AKT vaati Baltic Bulkille sakkoja sekä oikeudenkäyntikulujen maksamista.

Työtuomioistuin vahvisti asian ja totesi, että Baltic Bulk oli lyönyt laimin velvollisuutensa ilmoittaa luottamusmiehelle säädetyssä ajassa alihankkijoiden käytöstä Kemin, Oulun, Kaskisten, Porin ja Haminan satamissa. Lisäksi yritys oli jättänyt ilmoittamatta luottamusmiehelle ahtaustyötä tekevän aliurakointiyrityksen työntekijöiden palkka- ja työaikatiedot.

Työtuomioistuin velvoitti Baltic Bulkin maksamaan hyvityssakkoa AKT:lle 2 500 euroa työehtosopimuksen tietoisesta rikkomisesta sekä oikeudenkäyntikulut 2 900 euroa.

Alihankinnan rajoittaminen turvaa työpaikkoja

AKT:n satamien sopimussihteeri Juha Anttila korostaa, että AKT on neuvotellut ahtausalan sopimuksiin alihankinnan osalta selvät pelisäännöt. Tiedon saaminen alihankkijayrityksistä on osa sopimusta ja edunvalvontaa.

− Alihankinnan rajoittaminen suojaa ahtaajien työpaikkoja, ja sen vuoksi siitä on oltava tiukat pelisäännöt sovittuna, sanoo Anttila.
Hänen mukaansa AKT tulee tiukentamaan valvontaa entisestään alihankkijatilanteissa.

− Määräysten valvominen ja noudattaminen on tärkeää, jotta alalle ei pesiydy harmaata taloutta ja työehtoja alittavia yrityksiä.

 

 

Kaskisten satama on yksi niistä satamista, joissa Baltic Bulk Oy löi laimin velvollisuutensa ilmoittaa luottamusmiehelle määrätyssä ajassa ahtaustyötä tekevän alihankkijan käytöstä sekä aliurakointiyrityksen työntekijöiden palkka- ja työaikatiedot. Muut satamat, joissa yhtiö ei toiminut asiassa sovitulla tavalla olivat Kemi, Oulu, Pori ja Hamina.

 

 

 


Päivitetty: 5.6.2019