Energiapolitiikkaan uutta otetta epävarmuuden vähennyttyä

6.8.2015

Perusvoimaratkaisun varmistuttua valtion on turvattava riittävä energian saatavuus kaikissa olosuhteissa sopimusjärjestelyin, vaatii Teollisuuden Palkansaajat TP.


Teollisuuden palkansaajien mukaan Fennovoiman ydinvoimahankkeen varmistuminen turvaa tärkeällä tavalla toimitusvarman ja kohtuuhintaisen energian saantia teollisuudelle. Suomen on arvioitava tarkoin tulevat energiapoliittiset askelmerkkinsä, jotta se vauhdittaa maan elinkeinorakenteen kestävää ja työllistävää uusiutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

– Muiden uusien investointien kannalta on olennaista, että ydinvoimarakentamisen ympärillä pitkään jatkunut epävarmuus on hälventynyt, TP:n puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

– Nyt on aika arvioida avoimesti energiapoliittista strategiaa tästä eteenpäin ja etsiä Suomen kannalta kokonaistaloudellisesti parhaita ratkaisuja. Odotamme hallitukselta kunnianhimoista otetta.

TP korostaa, että energia-alan osaaminen on yksi keskeisistä Suomen vahvuusalueista sen uudistaessa vientivetoista talouttaan. Energiapolitiikalla on tärkeää tukea myös alaan liittyvän osaamisen ja teknologioiden kehittämistä, käyttöönottamista ja menestyksellistä kaupallistamista. Samalla on tuettava siirtymistä uusiutuviin ja vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin.

– Energiapolitiikkaa ja energia-alaan liittyvän vientiosaamisen kehittymistä ei voi käsitellä ikään kuin niillä ei olisi tekoa toistensa kanssa. Sen sijaan niiden on tuettava toisiaan. Tämä vaatii julkisen vallan aktiivista otetta, niin säännösympäristön kehittämisen kuin vaikkapa referenssimarkkinoiden luojana, TP:n varapuheenjohtaja Pertti Porokari toteaa.

TP on huolissaan säätövoiman määrästä ja poikkeusolojen riittävästä sähkönsaannista. Suomessa sijaitsevien voimaloiden alasajo uhkaa sähkön turvattua saatavuutta samalla, kun tuotantokapasiteetti myös Pohjoismaisilla markkinoilla on muutoksessa.

– Tilanne on huolestuttava. Yksin PVO:n päätös Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin voimaloiden alasajosta heikentää kapasiteettia lähes 500 megawattia. Voimaloiden käyttövalmiutta on ylläpidettävä. Valtion on turvattava tämä riittävillä sopimusjärjestelyillä, varapuheenjohtaja Marko Piirainen vaatii.

 


Päivitetty: 5.6.2019