ETF:n naiskomitea vaatii välitöntä tulitaukoa ja Venäjän armeijan vetäytymistä Ukrainasta

8.3.2022

ETF:n naiskomitea on tänään kansainvälisenä naistenpäivänä solidaarinen kaikille ukrainalaisille iskuista kärsineille sisarillemme. Tuemme kaikkia naisia ja heidän lapsiaan, jotka pakenevat kodeistaan ja etsivät turvapaikkaa naapurimaista.

Yhdymme maailmanlaajuiseen työväenliikkeeseen ja kansainväliseen yhteisöön ja tuomitsemme sodan. Kehotamme kaikkia osapuolia noudattamaan tiukasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä. Tämän konfliktin on loputtava nyt. Vaadimme tänään ja joka päivä hyökkäysten lopettamista, rauhaa, vuoropuhelua ja oikeudenmukaisuutta.

ETF:n naiskomitea on erityisen huolissaan Ukrainaan jäävistä naisista ja tytöistä sekä nais- ja tyttöpakolaisista. Sodalla on aina sukupuoliulottuvuus. Olemme liian usein todistaneet sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sodissa ja konfliktialueilla. Ylivoimainen enemmistö pakolaisista, jotka etsivät turvaa naapurivaltioista Euroopassa ja sen ulkopuolelta, on naisia ja lapsia. Naiset ja tytöt ovat erityisen alttiita sukupuoleen perustuvalle väkivallalle pakolaisten ja muuten kodeistaan siirtymään joutuneiden ihmisten keskuudessa.

On äärimmäisen tärkeää turvata naisten ja tyttöjen perusihmisoikeudet. Tiedämme, että kuljetusalan työntekijät ovat erityisen uhattuina. Olemme saaneet vahvistettuja ja vahvistamattomia raportteja sotilaallisen toiminnan kohdentamisesta liikenneinfrastruktuuriin, lentoasemien ja rautateiden valvonnan muutoksesta sekä ilmatilan ja satamien sulkemisesta

Sydämemme on kuljetusalalla työskentelevien sisartemme luona. Korostamme kuljetusalan töiden turvaamisen tärkeyttä humanitaarisen avun, sairaanhoidon, elintarvikekuljetusten ja pakolaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Seisomme yhdessä sisartemme ja kaikkien Ukrainan, Venäjän ja naapurimaiden kansalaisten kanssa vaatien rauhaa, vuoropuhelua ja diplomatiaa.

ETF:n naiskomitea kehottaa kaikkien osapuolten johtajia lieventämään konfliktia kiireellisesti, jotta siviilien elämään ja toimeentuloon kohdistuvat uhat voidaan minimoida, ja pyrkimään rauhanomaiseen ja diplomaattiseen sodan lopettamiseen 

ETF:n naiskomitea vaatii seuraavaa:

  • Välitön tulitauko ja Venäjän armeijan vetäytyminen Ukrainasta.
  • Humanitaaristen käytävien perustaminen pakolaisten tukemiseksi alueen maissa ja kaikissa EU-maissa.
  • Naisten ja lasten erityistilanteen tunnustaminen konfliktialueilla, mukaan lukien sukupuoleen perustuvan väkivallan, erityisesti seksuaalisen väkivallan, riskit.
  • EU:n jäsenvaltioille ja sen naapurimaille tarjotaan taloudellista ja logistista tukea, jotta voidaan auttaa nais- ja tyttöpakolaisia kaikessa monimuotoisuudessaan, myös LGBTI-henkilöitä, esimerkiksi asianmukaisen majoituksen tarjoamiseksi, terveydenhuollon, lastenhoidon ja erityispalvelujen saatavuuden varmistamiseksi, mukaan lukien sukupuolinäkökohdat huomioon ottava psykososiaalihuolto
  • Kehotamme komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyeniä ja neuvoston puheenjohtajaa Charles Micheliä saattamaan pikaisesti päätökseen EU:n ratifioinnin Istanbulin yleissopimukseen.

SODAN ON LOPUTTAVA NYT.

Uutiseen ETF:n sivuilla


Päivitetty: 8.3.2022