EU:n tuomioistuin tyly loman suoja-asiassa

20.11.2019

AKT:n asiamiehenä toiminen SAK:n lakimies Jari Hellstenin mielestä EU:n tuomioistuin peruutti omista päätöksistään.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 19. marraskuuta tuomionsa AKT:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön (TSN) ry:n ajamassa työntekijän lomasuoja-asiassa. Tuomio oli pettymys, sillä tuomioistuin kallistui asiassa työnantajapuolen ja Suomen hallituksen kannalle. Se totesi tuomiossaan, että EU:n työaikadirektiivi suojaa työntekijän loman minimiosan eli 4 viikkoa, ei enää sen ylimenevää osaa.

AKT:n vastapuolena oli Satamaoperaattorit ry ja sen kumppanina Kemi Shipping Oy, josta riita AKT:n osalta lähti liikkeelle. Riidan peruskysymyksenä oli ahtaajan loman turvaaminen sairaustapauksessa 4 viikkoa ylittävältä ajalta.

EU:n tuomioistuimen päätöksen jälkeen asia palaa työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

AKT:n asiamiehenä toimineen SAK:n lakimiehen Jari Hellstenin mukaan ei ole epäselvää, mille kannalle työtuomioistuin asettuu.

Syvä pettymys

Hellsten kuvaa tuomiota pettymykseksi ja sanoo odottaneensa toisenlaista tulosta. Hän kritisoi etenkin sitä, ettei tuomiossa otettu lainkaan huomioon EU:n tuomioistuimen aiempia päätöksiä, joissa se oli suojannut koko ansaitun, siis myös neljää viikkoa pidemmän, vuosiloman.

− Voi sanoa, että se peruutti nyt omista päätöksistään.

Toinen pettymys koski tuomioistuimen tulkintaa EU:n perusoikeuskirjasta. Toisin kuin Hellsten odotti, sen ei katsottu soveltuvan direktiivin minimiä pitempään vuosilomaan.

− Tässäkin peruutettiin aiemmista tuomioista, joihin AKT:n puolesta vedottiin.

Sopimalla voi sopia

EU:n tuomioistuimen tuomiosta ei voi valittaa.

− Sitä mahdollisuutta tässä ei enää ole, sanoo Hellsten.

Sen sijaan hänen mukaansa työehtosopimuksissa voi sopia lomapäivien omavastuupäivien poistamisesta. Samoin lainsäädännöllä voidaan poistaa lomien omavastuupäivät. Sipilän hallitus asetti ne soveltumaan viidenteen lomaviikkoon ohi kikyn.
 


AKT:n asiamiehenä toimineen SAK:n lakimiehen Jari Hellsten kuvaa EU:n tuomioistuimen tuomiota pettymykseksi. Hän kritisoi etenkin sitä, ettei tuomiossa otettu lainkaan huomioon EU:n tuomioistuimen aiempia päätöksiä.

 


Päivitetty: 21.11.2019