EU-tuomioistuimen julkisasiamiehen lausunto AKT:n tapauksesta

27.11.2014

Vuokratyövoiman käytön rajoittaminen työehtosopimuksella on EU-tuomioistuimen julkisasiamiehen mukaan hyväksyttävää. Lakimies Jari Hellsten SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvonnan projektista pitää julkisasiamiehen kantaa merkittävänä. 

Suomen työtuomioistuin on pyytänyt asiassa ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on ensimmäinen, joka koskee vuonna 2008 voimaan tullutta vuokratyödirektiiviä ja sen tulkintaa. Vuokratyödirektiivi pakottaa arvioimaan vuokratyölle asetettuja käyttörajoituksia ja kieltoja. 

– Julkisasiamiehen näkemys perustuu siihen, ettei vuokratyö saa korvata tai heikentää vakituisten työsuhteiden asemaa vallitsevana työsuhdemuotona. Tätä periaatetta EU:n perussopimukseen kirjattu palvelujen vapaa liikkuvuus ei voi estää, Jari Hellsten sanoo. 

Työnantajapuoli on vedonnut palvelujen vapaaseen liikkumisoikeuteen EU:n sisämarkkinoilla. Työnantajat katsovat, että työehtosopimuksiin kirjatut vuokratyön käytön rajoitukset loukkaavat palvelujen tarjonnan vapautta. 

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus menee seuraavaksi EU-tuomioistuimen tuomarien käsittelyyn. Jari Hellsten arvioi, että tuomio asiasta annetaan aikaisintaan loppukeväästä.

Tästä on kysymysAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimus rajaa vuokratyövoiman käytön muun muassa työhuippujen tasaamiseen ja kieltää vuokratyövoiman pitempiaikaisen käytön vakituisen henkilöstön rinnalla.Samanlainen rajaus on monissa muissakin SAK:laisten liittojen työehtosopimuksissa. Rajaus perustuu SAK:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n väliseen yleissopimukseen.AKT nosti vuonna 2012 kanteen Shell Aviation Finland oy:tä ja työnantajaliitto Öljytuote ry.tä vastaan työtuomioistuimessa koska Shell oli käyttänyt vuokratyöntekijöitä pitempiaikaisesti vakituisen henkilöstön rinnalla ja rikkoi näin liiton mukaan työehtosopimusta.
Tästä on kysymys

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimus rajaa vuokratyövoiman käytön muun muassa työhuippujen tasaamiseen ja kieltää vuokratyövoiman pitempiaikaisen käytön vakituisen henkilöstön rinnalla.

Samanlainen rajaus on monissa muissakin SAK:laisten liittojen työehtosopimuksissa. Rajaus perustuu SAK:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n väliseen yleissopimukseen.

AKT nosti vuonna 2012 kanteen Shell Aviation Finland oy:tä ja työnantajaliitto Öljytuote ry.tä vastaan työtuomioistuimessa koska Shell oli käyttänyt vuokratyöntekijöitä pitempiaikaisesti vakituisen henkilöstön rinnalla ja rikkoi näin liiton mukaan työehtosopimusta.


Päivitetty: 5.6.2019