Finnairin matkustamohenkilöstölle hyväksytty neuvottelutulos

21.3.2023

Sekä AKT:n että Paltan hallinnot ovat 17.3.2023 hyväksyneet 14.3.2023 aikaan saadun neuvottelutuloksen koskien Finnairin matkustamohenkilöstön palkankorotuksia.

Ratkaisu on kaksivuotinen. Finnairin matkustamohenkilöstön taulukkopalkkoja sekä euromääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 3 %:lla 1.6.2023. Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan työntekijöille myös 420 euron kertaerä. Erän suuruus suhteutetaan työntekijän työaikamuotoon. 

Seuraavan kerran taulukkopalkkoja sekä euromääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 1.3.2024 3 %:lla.

Neuvotteluihin AKT:n puolelta osallistuivat sopimustoimitsija Johanna Tuomaala ja vastaava lakimies Sara Seppänen.

Neuvottelutilanne muilla sopimusaloilta

Huolinta-alan varastoterminaalien työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään tiistaina 21.3. neuvotteluosapuolina AKT ja Palvelualojen työnantajat PALTA.
Matkatoimistoja koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 30.3. Työehtosopimus on sanottu irti päättymään 30.4. Neuvotteluosapuolina AKT ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Liikenneopetusalan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat. Neuvotteluosapuolina AKT ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Hyväksymistä odottavat neuvottelutulokset

Maanantaina 20.3.2023 saatiin neuvottelutulos Elintarvikealan automiesten työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee seuraavaksi jaoston ja AKT:n hallituksen hyväksyttäväksi. Neuvotteluosapuolina sopimuksessa ovat AKT ja Elintarviketeollisuus ry.

Airpron työehtosopimukseen on saatu neuvottelutulos, joka odottaa AKT:n hallituksen sekä Airpro Oy:n hyväksyntää.

Aiemmin hyväksytyt sopimukset

Perjantaina 17.3. AKT:n hallitus hyväksyi työehtosopimusten neuvottelutuloksen Kaupan automiehille. Neuvotteluosapuolina tässä ovat AKT ja Kaupan liitto.
Taksiliikenteen työehtosopimus hyväksyttiin 17.3. Tässä neuvotteluosapuolina olivat AKT ja Taksiliikenteen Työnantajat ry.

AKT:n hallitus hyväksyi 17.3. myös ahtausliikkeiden AKT:laisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen. Neuvotteluosapuolina ovat AKT, Steveco, Olmar Pori sekä Finnsteve. 

Matkahuoltoalan eli linja-autoasemien työehtosopimus on solmittu maanantaina 6.3. 

Huoltokorjaamojen ja linja-autohenkilökunnan työehtosopimukset on solmittu perjantaina 3.3. 

Viking Line Abp:n työehtosopimus on solmittu 3.3. 

Ahtausalalle on solmittu työehtosopimus 1.3. 

Työehtosopimukset on solmittu 28.2. myös kuorma-auto-, säiliöauto- ja öljytuote- sekä terminaalitoiminta-aloille. 

 


Päivitetty: 21.3.2023