Hallitus leikkaa, AKT auttaa- osallistu AKT-tiimin kautta Nenäpäivään 7.11.

6.11.2015

Kestävin tapa kitkeä köyhyyttä maailmassa on ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka.Tätä työtä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on tehnyt menestyksekkäästi jo 30 vuotta. Nyt kuitenkin hallituksen leikkaukset kehitysapuun kohdistuvat kipeästi juuri tähän työhön. Siksi vahvan tehtävä on tukea heikkoa.

Tukemalla vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja lisätään tehokkaasti niin työntekijöiden kuin perheiden hyvinvointia.
Ammattiliitoilla on merkittävä rooli myös lapsityön vähentämisessä.

SASK on yksi Nenäpäivän edunsaajista. AKT on SASKin jäsenjärjestö ja sillä on yhteenä neljä
eri hanketta maailmalla. Näistä kaksi sijoittuvat Afrikkaan, yksi Aasiaan ja yksi Etelä-Amerikkaan.

Hankkeiden tavoitteena on saada kuljetusalan työntekijöille kattava sopimus vähimmäistyöehdoista sekä koulutuksen kautta vahvistaa ja tehostaa ammattiliittojen strategista
jäsenhankintaa ja – palveluita sekä ammattiliittojen kykyä neuvotella minimiehdot huomioivat työehtosopimukset eri maissa. Näin vahvempi tukee heikompaa.

AKT:n osuus hankkeissa on 20 %, loppu tulee ulkoministeriöstä.

Osallistu nenäpäivään www.nenapaiva.fi/tiimit ja osoita solidaarisuuttasi  kehitysmaan lapsille.


Päivitetty: 5.6.2019