Helsingin Satama: Kasvun mahdollistamiseen tarvitaan toimenpiteitä

2.10.2015

Rahtiliikenteen määrä Vuosaaren satamassa on vilkastunut. Rahtiliikenne kasvoi tammi-elokuussa yli 3 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan aikaan.Pelkästään konttiliikenne on kasvanut 6 % vertailukauteen nähden.

Rahtiliikenteen kasvuun on vaikuttanut erityisesti alkuvuodesta avattu Tallink Siljan uusi Viron yhteys sekä vahvassa kasvussa ollut konttiliikenne.

Helsingin Satama uskoo Vuosaaren sataman kasvun jatkuvan hyvänä myös tulevaisuudessa. Toimitusjohtaja Kimmo Mäki toteaa, että tämän vuosikymmen aikana tavoitellaan jopa 20 % kasvua.

”Kysyntä on ollut reipasta. Käymme paraikaa neuvotteluja Metsä Fibren kanssa vuonna 2017 valmistuvan Äänekosken biotuotetehtaan kuljetusten viennistä Vuosaaren sataman kautta. Sa-Tu Logistics on juuri ottanut käyttöön uuden massatavaraterminaalin. Lisäksi käymme keskusteluja usean muun asiakkaan kanssa,” Mäki kertoo.

Kasvu muuttaa satama-alueen toimintaa

Vilkastuneen rahtiliikenteen myötä Vuosaaren satama uudistuu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Vuosaaren satamassa toimivien yritysten käytössä olevia kenttätiloja on järjestettävä uudelleen ja 240 hehtaarin suuruisen satama-alueen käyttöä järkeistetään. Järjestelyn piirissä on noin 20 hehtaaria satama-aluetta. Tällä tavoin vajaakäytössä olleita alueita saadaan kohdennettua entistä paremmin kasvavan liikenteen tarpeita varten.

Satama-aluetta tehostetaan myös siirtämällä osa porttialueista uuteen paikkaan ja sujuvoittamalla sataman sisäisiä liikenneyhteyksiä. Lisäksi tyhjillään olevaa vanhaa telakka-allasta täytetään parhaillaan, ja siitä tehdään tyhjien konttien varastointikenttä.

Muutokset vaikuttavat kaikkien satamaoperaattorien toimintaan, ja neuvotteluja on käyty yritysten kanssa.Helsingin Sataman lähtökohta on, että muutokset eivät heikennä Vuosaaressa toimivien yritysten palvelukykyä, vaan mahdollistavat niiden kasvun myös jatkossa.

”Lähdemme siitä, että muutosten myötä varmistetaan kaikille satamassa toimiville yrityksille riittävästi tilaa ja kapasiteettia kehittää omaa liiketoimintaansa. Asiasta on keskusteltu toimijoiden kanssa pitkään ja nykyisissä sopimuksissa on mahdollisuus muuttaa alueiden käyttötarkoitusta, mikäli tilanne ja toimiva satamalogistiikka sitä edellyttävät”, Kallio kertoo.

Muutokset toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana.

Linkki alkuperäiseen uutiseen >>


Päivitetty: 5.6.2019