Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa: AKT:n voitto luottamusmiehen asemasta pitää

20.2.2024

AKT sai vuosi sitten käräjäoikeudessa merkittävän voiton luottamusmiehen valinnasta ja asemasta. Hovioikeus päätti 20. helmikuuta 2024, ettei myönnä hävinneelle osapuolelle jatkokäsittelylupaa. Tämä vahvistaa käräjäoikeuksien linjaa, jonka mukaan myös järjestäytymättömän työnantajan tulee tunnustaa luottamusmiehen asema.

Hovioikeus vahvisti päätöksellään vuoden takaisen Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun, jolle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu maaliskuussa 2023 koski kannetta, jonka luottamusmieheksi valittu AKT:n jäsen nosti liiton tuella työnantajaansa vastaan. Järjestäytymätön työnantaja oli kieltäytynyt hyväksymästä työntekijöiden valitsemaa luottamusmiestä sekä maksamaan tälle luottamusmiessopimuksen mukaista luottamusmieskorvausta sekä koulutuskorvausta.

Työnantaja katsoi, ettei sillä ollut velvollisuutta hyväksyä luottamusmiesvalintaa, eikä pitänyt luottamusmiehen valintaa yleissitovana työehtosopimusmääräyksenä.

AKT:n luottamusmies voitti kuitenkin riidan kaikilta osin.

Käräjäoikeus katsoi vuoden 2023 ratkaisussaan, että järjestäytyneillä työntekijöillä on järjestäytymisvapauteen kuuluva oikeus valita luottamusmies. Tämä tarkoittaa näille työntekijöille yhtä lailla velvoitetta valita luottamusmies kuin myös työnantajalle velvoitetta hyväksyä valinta ja luottamusmiehen asema. Sama pätee järjestäytymättömien työnantajien kohdalla.

"AKT:n luottamusmies voitti riidan kaikilta osin."

Hovioikeuden vahvistama käräjäoikeuden päätös nostaa esiin ajankohtaisen asian eli työehtosopimusten yleissitovuuden merkityksen. Yleissitovat työehtosopimukset koskevat myös järjestäytymättömiä työntekijöitä ja työnantajia. Yhtä lailla ratkaisussa on kyse myös perustuslakiin kuuluvasta yhdistymisvapaudesta.

Kyseisen työnantajan ja työntekijän välisessä kirjallisessa työsopimuksessa oli sovittu, että yhtiö noudattaa kuorma-autoalan työehtosopimusta. Näin on noudatettava myös työehtosopimuksen määräyksiä luottamusmiehen valintaoikeudesta ja työntekijän oikeuksista luottamusmiehen asemassa.

Oikeus perusteli ratkaisujaan korkeimman hallinto-oikeuden aiemmalla linjauksella, että työnantajan on noudatettava vähintään alan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia palkka- ja muita ehtoja. Työehtosopimuksen yleissitovuudesta seuraa järjestäytymättömälle työnantajalle velvollisuus maksaa luottamusmiehelle luottamusmieskorvaus ja koulutuskorvaus. Näihin ei vaikuta se, että säännökset ovat työehtosopimuksen liitteinä.
 
Toiseksi työsopimuslakiin lisätty oikeus valita luottamusvaltuutettu ei heikennä järjestäytyneiden työntekijöiden oikeutta valita luottamusmies, eikä työnantajan velvoitetta tunnustaa valinta ja luottamusmiehen asema.

Työnantaja vaati valituksessaan hovioikeudelle kanteen hylkäämistä. Koska hovioikeus kuitenkin päätti, ettei jatkokäsittelylupaa myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Päätöksestä on mahdollisuus vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen.

Jo viime vuonna AKT:n asiantuntijalakimies Jukka Siurua piti käräjäoikeuden tuomiota tärkeänä työpaikkojen edunvalvonnalle.

-    Käräjäoikeuden tuomio oli hyvin perusteltu ja tämän vahvisti nyt myös hovioikeus, kommentoi AKT:n asiantuntijalakimies Jukka Siurua nyt uutta päätöstä.


Päivitetty: 20.2.2024