Hyvät tiet talouden veturiksi

12.12.2014

- Erityisesti teiden kunto on kehittymässä huolestuttavaan suuntaan. Tämä jarruttaa elinkeino- elämän toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia.

- Siksi liikenneministeriön työryhmän esitykset liikenneväylien korjausvelan hoitamiseksi tulee ottaa vakavasti, toteaa 28 yhteiskunnallisen järjestön Auto- ja Tiefourm.

Ministeriön asettama työryhmä oli yksimielinen siinä, että maamme myönteisen tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä nostaa perusväylänpidon rahoitustasoa. Näkemystä Auto- ja Tieforum pitää tärkeänä ja myönteisenä, sillä sen takana on parlamentaarinen ja asiantuntijoiden yksimielisyys.

- Suomen kaltaisessa maassa liikenneväylät ja erityisesti tiet ovat arjen hyvinvointia vaikuttaen elinkeinoelämän kilpailukykykyyn, alueiden kehittymiseen ja työllisyyteen sekä ihmisten arkipäivän liikkumiseen. Nyt on välttämätöntä tehdä liikennepolitiikan rakenneuudistus muun muassa tämän kestävyysvajeen korjaamiseksi.

- Huomio tulee kiinnittää koko tieverkkoon pääteistä kaikkein pienimpiin muistaen, että älykäs liikenne vaatii kokonaisuudessaan hyvän tiestön, sanoo ATF.

Asiasta tulee päättää kevään hallitusneuvotteluissa. Liikenneverkon korjausvelan määrä on tällä hetkellä n. 2,4 miljardia euroa. Työryhmä toteaa, että liikenneverkon korjausvelan kasvun vähentämiseksi rahoituksen tasokorotus tulee olla kaikkiaan 200 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskunnalliset järjestöt huomauttavat, että esitetyllä mallilla on oikea suunta. Korjausvelan hoitaminen edellyttää kuitenkin useamman vaalikauden yhteistuumaisuutta ja siksi järjestöt vetoavat kaikkiin puolueisiin.

- Maamme elinvoimaisuuden nimissä teiden kuntoon saattamisen tulee olla puoluerajat ylittävä, koko kansakunnan asia.

- Suoran budjettirahoituksen ohella tarvitsemme myös elinkaarirahoitusta, kumppanuusrahoitusta ja esimerkiksi tierahastoa, jossa osa polttoaineverosta korvamerkitään kuntovajeen hoitamiseen.


Päivitetty: 5.6.2019