Ihmisarvoiset työolot eivät ole itsestäänselvyys Suomessakaan

8.10.2018

Kunnon työn päivää (World Day for Decent Work) vietetään vuosittain 7. lokakuuta kaikkialla maailmassa, koska jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja elämiseen riittävään palkkaan. 

Kunnon työn ehdot eli elämiseen riittävä palkka ja säälliset työskentelyolot toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa. Myöskään Suomessa nämä eivät ole itsestäänselvyyksiä. Etenkin ulkomaalaiset työntekijät kokevat työpaikoilla monenlaista hyväksikäyttöä kuten velvoittamista palkattomiin työjaksoihin tai -tunteihin, ylipitkiä päiviä tai heitä velvoitetaan työskentelemään pitkiäkin aikoja ilman vapaapäiviä. 

Eriasteista hyväksikäyttöä esiintyy lähes kaikilla aloilla, mutta erityisen vaikea tilanne on palvelualoilla. Palvelualat toimivat ns. sisääntuloaloina, joissa ei aina ole kielitaitovaatimuksia ja siksi siellä työskentelevien tietoisuus suomalaisesta työelämästä on usein heikkoa. Näillä aloilla myös työskennellään monesti yksin tai ulkomaalaisista koostuvassa ryhmässä, mikä edelleen altistaa työperäiselle riistolle. 

Rikosuhripäivystyksen asiakkaana on tällä hetkellä yli 80 henkilöä, jotka ovat joutuneet työperäisen ihmiskaupan tai muun vakavan työvoiman hyväksikäytön uhriksi Suomessa. Osassa tapauksista ulkomaalaisten työntekijöiden pitäminen äärimmäisen huonoissa työoloissa on jatkunut jo pitkään ja hyväksikäytöstä on tullut työpaikoilla systemaattista. 

Vuonna 2017 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki 937 ulkomaisen työvoiman käyttöön liittynyttä tarkastusta työpaikoille. Tarkastuksissa havaittiin ongelmia yleissitovan TES:n tai syrjinnän kiellon noudattamisessa 183 tapauksessa. Ongelmia oli varsinkin ravintola- ja siivousaloilla, joilla noin puolessa tarkastuskohteista yleissitovaa työehtosopimusta ei ollut palkkauksen osalta noudatettu.

Uusien Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamien animaatioiden tarkoitus on lisätä työntekijöiden tietoa oikeuksistaan Suomessa ja rohkaista ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon, mikäli epäilee tekevänsä työtä alle minimityöehtojen tai kokevansa työpaikallaan rikollista hyväksikäyttöä, ja kun kaipaa tietoa omista oikeuksistaan.  Animaatiot ilmestyvät englannin, arabian, bengalin, darin, hindin, kiinan, nepalin, soranin ja thain kielillä. 

Reilu työ -verkostoon kuuluvat tahot kehottavat myös suomalaisia työntekijöitä rohkeasti ottamaan yhteyttä esimerkiksi ihmiskaupan uhreja auttavaan järjestöön, omaan ammattiliittoon, maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan tai viranomaisiin, mikäli epäilee kohdanneensa työntekijöiden hyväksikäyttöä. Kaksien työmarkkinoiden synty ei ole kenenkään etu.

Animaatio eri kielillä - Linkit täällä >>

englanti
arabia
bengali
dari/persia
hindi
kiina
nepali
kurdi/sorani
thai

Rikosuhripäivystyksen YouTube-kanava


Päivitetty: 5.6.2019