Ismo Kokko AKT:n valtuustossa: Edessä vaikeat tes-neuvottelut

25.5.2022

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko luonnehti AKT:n valtuuston kokouksessa vientivetoista tes-mallia ”pirulliseksi”.

AKT:n valtuuston puheenjohtaja Kai Laaksonen totesi 18. toukokuuta pidetyn AKT:n kevätvaltuuston kokouksen avauksessa kuluneen edustajakokouskauden olleen monella tavalla haastava. Hän kiitti myös varapuheenjohtajia Pekka Lehtosta ja Harri Pasasta sekä hallituksen varapuheenjohtajaa Johanna Honkarantaa tilanteen hyvästä haltuunotosta edellisen puheenjohtajan Marko Piiraisen siirryttyä SAK:n palvelukseen.

Laaksonen totesi AKT:n olevan edelleen vahva liitto, eikä työnantajan toive sen heikentämisestä ole käynyt toteen.

− Tulevaisuudessa AKT:n on kuitenkin panostettava jäsenhankintaan ja järjestämistyöhön.

Puheensa lopuksi Laaksonen kiitti valtuustoa hyvästä ja asemansa mukaisesta työstä. Kiitokset arvokkaasta työstä lähtivät myös liiton hallitukselle ja AKT:n henkilökunnalle.

Vientivetoinen malli on haaste

Talven ja kevään työehtosopimusneuvotteluista on AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokon mukaan selvitty kohtuullisen hyvin. Edessä ovat vielä kuitenkin monet vaikeat neuvottelut.

− On huomioitava, että tulevaisuus, eli ensi talvi, on nopeasti edessä ja että monet AKT:n sopimukset päättyvät ensi vuoden alkupuolella.

Kokko arvioi, että sopimista vaikeuttavat pyrkimys ns. vientivetoiseen malliin sekä sovittelijan omaksuma linja, jonka mukaan sopimusteksteihin tuleville laatukysymyksille lasketaan hinta.

− Jatkoa ajatellen vientivetoinen malli on pirullinen. Kun vientiteollisuus avaa ja asettaa tason, niin sovittelijan näkemys on ollut se, että laatuasioista pitää maksaa. Jokainen tekstin pätkä siis vähennettäisiin palkankorotuksista. Tällä mallilla tes-kirjauksia ei yksinkertaisesti pystytä kehittämään. Tähän meidän pitää jotain lääkettä keksiä, totesi Kokko.

Kokko käsitteli myös kevään aikana kentältä saamaansa palautetta. Siinä ovat painottuneet mm. edunvalvontakysymykset, jäsenmäärän kehitys ja AKT:n näkyminen julkisuudessa.

Kuljettajien vessaongelmaan ratkaisu?

AKT:n 2. varapuheenjohtaja Harri Pasanen nosti AKT:n valtuuston kevätkokouksessa esille linja-autonkuljettajien vessatauot ja ruokailumahdollisuudet.

− Molemmat ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään, mutta selkeää ratkaisua niihin ei ole löytynyt. Sen sijaan kuljettajat joutuvat edelleen tekemään tarpeitaan usein epämääräisissä ja epähygieenisissä olosuhteissa ja syömään eväänsä autossa.

Pasasen mukaan ongelmaan haetaan ratkaisua nyt yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton ALT:n ja Linja-autoliiton kanssa. Mallia ratkaisuun on otettu pääkaupunkiseudulta.

− Haemme mallia, joka pääkaupunkiseudulla on toiminut HSL:n alueella jo pitkään. Siinä kilpailuttaja tai tilaaja velvoitetaan rakentamaan taukotilat sekä wc-tiloja päätepysäkeille. Kulloinkin linjoja liikennöivä yhtiö velvoitetaan kilpailutuksen ehdoissa ostamaan taukotila- ja wc-palvelut tilaajalta ja huolehtimaan niiden kunnossapidosta.


Päivitetty: 1.6.2022