ITF:n hallitukseen valittu Marko Piirainen: Solidaarisuustyö antaa aitoja tuloksia

22.10.2018

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen on valittu SAK:laisten kuljetusliittojen edustajaksi Kansainvälisen Kuljetustyöntekijöiden Liiton ITF:n (International Transport Workers Federation) hallitukseen seuraavalle viisivuotiskaudelle. ITF:n 44. kongressi kokoontui 14.–20.10 Singaporessa.

Piirainen pitää tärkeänä kansainvälistä solidaarisuustyötä.

− Solidaarisuustyö on pitkälti taloudellisten voimavarojen parantamista. Voimme sen avulla edistää niitä ammattiyhdistystoiminnan perustehtäviä ja arvoja, jotka ovat olleet vuosikymmeniä Pohjoismaissa itsestäänselvyyksiä. Sellaisia ovat muun muassa järjestäytymisvapaus, ammattiosaston valitsemat luottamushenkilöt työpaikoilla sekä koulutus, tutkimus ja nuorisotoiminta. Kansainvälisen solidaarisuustyön merkitys on korostunut globalisaation myötä, Piirainen toteaa.

− ITF tekee laajaa solidaarisuustyötä esimerkiksi Aasiassa ja Afrikassa yhdessä AKT:n ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASK:n kanssa. Tällä työllä on saavutettu hyviä tuloksia ja edistetty ammattiliittojen yli rajojen ulottuvaa yhteistyötä.

Suomalainen kuljetus- ja logistiikka-ala hyödyntää myös tietoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu esimerkiksi alihankinnan, kilpailutusten, kabotaasin tai palkkakehityksen osalta.
− Tämän globaalin kehityksen heijastusvaikutukset ulottuvat AKT:n jäsenten työpaikoille asti. Näissä pitkissä ketjuissa meillä on vielä paljon tekemistä ja oppimista, sanoo Piirainen.

ITF:n Kongressi kävi laajan keskustelun myös kuljetus- ja logistiikka-alalla tapahtuvasta työn automatisaatiosta, robotisaatiosta sekä digitalisaatiokehityksestä.

ITF:ään kuuluu 670 ammattiliittoa 140 maasta. Sen jäsenmäärä on noin 19,7 miljoonaa.

http://www.itfglobal.org/en/global/
www.itfcongress2018.org

 


Päivitetty: 5.6.2019