Kansainvälinen työturvallisuuspäivä tiistaina 28.4.

7.4.2015

Kansainvälisen työjärjestön ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 20. kerran tiistaina 28.4. maailmanlaajuisesti.


Työturvallisuuskeskus (TTK) huomioi päivän vieton järjestämällä maksuttomia alueseminaareja Perehdyttämisen uudet haasteet – Parempi työ 28.4. klo 8.30 – 12 Kemissä, Kouvolassa, Turussa, Vaasassa ja Varkaudessa yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa.

Mitkä ovat perehdyttämisen uudet haasteet ja miten niihin vastata? Perehdyttäminen on tärkeä osa henkilöstön kehittämistä, ja sen merkitys korostuu entisestään nykytyöelämässä. Vastuu perehdyttämisestä on työnantajalla. Perehdyttäminen on investointi henkilöstön osaamiseen, laadun parantamiseen, työssä jaksamiseen sekä työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Hyvä perehdyttäminen mahdollistaa nopeammin täyspainoisen työskentelyn. Kyseessä on jatkuva prosessi, jota kehitetään henkilöstön ja työpaikan tarpeiden mukaan.

Muuttuva työelämä tuo haasteita myös perehdyttämiseen. Työntekemisen muodot ja paikat moninaistuvat. Työntekijöiden tausta, kulttuuri, kokemus ja osaaminen vaihtelevat.

Miten varmistetaan alihankintaketjujen perehdyttäminen viimeiseen henkilöön asti? Toimivatko entiset käytäntömme, kun perehdytettävä tuleekin toisesta kulttuurista?

ILOn kansainvälisen työturvallisuuspäivän teema liittyy tänä vuonna ennaltaehkäisevän työturvallisuus- ja työterveyskulttuurin rakentamiseen.

Kansainvälisen työturvallisuuspäivän 28.4.2015 alueseminaarit: www.ttk.fi/kansainvalinen_tyoturvallisuuspaiva

 


Päivitetty: 5.6.2019