Kansalaisaloite ammattiliitoille säädettävästä kanneoikeudesta - Allekirjoita sinäkin

3.9.2021

Toteutuessaan ammattiliitoille säädettävä kanneoikeus parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta ja hyödyttäisi myös laillisesti toimivia työnantajia. Kaikki työnantajat eivät noudata työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lainvastaisen kohtelun kohteeksi joutuneen yksittäisen palkansaajan ei ole helppoa lähteä hakemaan lain mukaisia oikeuksiaan tuomioistuimista. Tähän liittyy yksilön kannalta monia riskejä, kuten kalleus, hitaus, leimautumisen pelko sekä epävarmuus lopputuloksesta ja työsuhteen jatkumisesta. Tätä epäkohtaa voitaisiin paikata parhaiten kanneoikeudella, jolloin ammattiliitto voisi viedä laittoman toiminnan tuomioistuimen käsittelyyn yksittäisen työntekijän puolesta. Kanneoikeuden avulla voisi ajaa myös palkkatasa-arvoa, työsuojeluasioita tai osa-aikaisten työntekijöiden oikeutta saada lisätunteja.

AKT kannattaa kanneoikeutta ammattiliitolle. Kannata sinäkin ja allekirjoita kansalaisaloite täältä > Allekirjoita kansalaisaloite


Päivitetty: 3.9.2021