Kansan Sivistysrahaston apurahojen hakuaika on muuttunut!

20.6.2016

Vuoden 2017 apurahojen hakuaika on 1.8.-31.8.2016.


Säätiö tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä hankkeita sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, kulttuuria, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuustyötä.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Kansan Sivistysrahaston kotisivuilla olevassa hakusovelluksessa tehdyt hakemukset tulee postittaa KSR:n toimistoon 31.8.2016 mennessä.
Viimeisen hakupäivän kotimaan postileimalla lähetetty apurahahakemus otetaan käsittelyyn.
Ulkomailta lähetettävien hakemusten tulee olla säätiöllä viimeiseen hakupäivään mennessä.

Lisätiedot ja hakulomake löytyvät säätiön kotisivuilta, joilla julkistetaan jaetut apurahat joulukuun loppuun mennessä.
 
Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, lahjoitusten ja pääomamarkkinoiden tuotoilla.


Kansan Sivistysrahasto
Säästöpankinranta 2 A 8. krs
00530 Helsinki
09 5868 530
info@sivistysrahasto.fi

www.sivistysrahasto.fi

 


Päivitetty: 5.6.2019