Kuljetusalan ammattiliitot valmistautuvat kylmään talveen

14.10.2022

Kuljetusalan ammattiliittojen puheenjohtajat kokoontuivat käsittelemään ajankohtaista työmarkkinatilannetta maalla, merellä ja ilmassa.


Kuvassa vasemmalta Heidi Nieminen Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Sami Suontama Norran liikennelentäjiä edustava  FAPA ry, Markku Puumalainen ja Katariina Syväys Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry , Tero Palomäki Rautatiealan Unioni  RAU ry, Sanna Viljakainen Kuljetusliitot KL ry, Teppo Järnstedt Raideammattilaiset JHL ry, Pekka Erkama Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry ja Ismo Kokko Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry. Kuvasta puuttuu Juhani Haapasaari Ilmailualan Unioni IAU ry. Kuva: Juha Pöyry.

 

Kuljetusala on toipunut koronasta aiheutuneesta romahduksesta. Kuljetusyritysten matkustajamäärät sekä liikevaihdot ovat osin ylittäneet koronaa edeltävän tason. Kuljetusalalla on monin paikoin kysynnän kasvusta ja alan houkuttelevuuden heikkenemisestä johtuva työvoimapula.

Venäjän ylilentokielto on hidastanut lentoliikenteen elpymistä erityisesti Suomessa muun Euroopan palattua lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Ilmailualalla toimivat yritykset ovat jatkaneet koronan jälkeen liiketoiminnan voittojen parantamista hakemalla työehtojen leikkauksia. Toistuvilla säästökierroksilla ja toimintaympäristön muutoksiin vetoamalla pyritään siirtämään yritysten liiketoimintariskiä työntekijöille.

- Ilmailualan työntekijät Suomessa ovat kantaneet raskaan taakan pandemian ja Ukrainan sodan vaikutuksista. Irtisanomiset, lomautukset ja työehtojen leikkaukset ovat horjuttaneet työntekijöiden luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen, Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Akseli Meskanen toteaa.

Työehtosopimusneuvotteluissa tarve liittojen yhteistyölle 

Kuljetusalalla toimivat ammattiliitot AKT, RAU, IAU, JHL raideammattilaiset ja FAPA ovat aloittamassa työehtosopimusneuvotteluja. Merkittäväksi kohonnut inflaatio syö palkansaajien ostovoimaa ja palkankorotukset tulevat tarpeeseen.  

Palkansaajien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta työnantajien keskuudessa palkansaajien ostovoiman heikentymistä ei nähdä perusteena palkankorotuksille. Työantajapuolen asenne korostaa tarvetta liittojen keskinäiselle yhteistyölle, jonka toimivuudesta on viime aikoina hyviä kokemuksia kunta- ja sotealalta.

-  Työnantajien tulee siirtää inflaatiopaineet palveluiden ja tuotteiden hintoihin eikä käyttää inflaatiota perusteena työehtojen heikentämiseen, Norran liikennelentäjiä edustavan FAPA:n Sami Suontama painottaa.

Kuljetusalan ammattiliittojen yhteisessä tapaamisessa olivat edustettuina Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Rautatiealan unioni RAU ry, Raideammattilaiset JHL ry, Ilmailualan Unioni IAU ry, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry (SLL), Suomen Lentäjäliitto ry (FPA), Norran liikennelentäjiä edustava FAPA ry ja Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry.

Lisätiedot:
Ismo Kokko, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, 040 732 5375
Heidi Nieminen, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, 050 340 3217
Tero Palomäki, Rautatiealan Unioni RAU, 044 737 9797
Teppo Järnstedt, Raideammattilaiset JHL ry, 050 537 2412
Juhani Haapasaari, Ilmailualan Unioni IAU ry, 050 505 8865
Pekka Erkama, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry, 040 554 6843
Akseli Meskanen, Suomen Lentäjäliitto ry (FPA), p. 040 743 0802
Sami Suontama, Norran liikennelentäjiä edustava FAPA ry, 045 633 5402
Markku Puumalainen, Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry, 040 748 6733


Päivitetty: 14.10.2022