Kuljetusalan valvontastrategia tiivistää viranomaisten yhteistyötä

30.9.2022

STM:n työ- ja tasa-arvo-osasto asetti kesäkuussa moniviranomaistyöryhmän valmistelemaan kansallisen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön ja kabotaasivalvonnan valvontastrategiaa. Käytännössä kyse on kuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonnasta, erilaisiin lupiin liittyvästä valvonnasta ja rajat ylittävien kuljetusten valvonnasta. Strategia saatiin valmiiksi 18.8.2022. Strategian taustalla on EU-lainsäädännön velvoitteet viranomaisten yhteistoiminnan parantamiseksi ja toisaalta kansainvälisen liikenteen ja lähetettyjen kuljettajien valvonnan tehostamiseksi.

Tavoitteena työntekijöiden suojelu ja tasapuolinen kilpailu

Vaikka strategia-asiakirja vilisee vaikeasti ymmärrettäviä lainsäädäntöviitteitä, on lainsäädännöllä ja sen valvonnalla tärkeä tavoite. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön tarkoituksena on turvata maanteiden ammattiliikenteen työntekijöiden suojelu, liikenneturvallisuus sekä tasapuolinen kilpailu Euroopan unionin alueella. Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön toimeenpanosta vastaavat toimivaltaisina valvontaviranomaisina poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos ja työsuojeluviranomainen. Toimialan lupaviranomaisella Traficomilla on myös merkittävä rooli säädösten toimeenpanossa. Maanteiden ammattiliikenteen valvonta on haastava kokonaisuus, jonka toteutuminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti edellyttää eri viranomaisten toimintojen yhteensovittamista. 

Yhteistyö lisääntyy sekä tienvarsilla että yritysvalvonnassa

Strategian keskeinen tavoite on yhteistoiminnan lisääminen niin tienvarsivalvonnassa kuin yritysvalvonnassakin. Viimeaikainen lainsäädäntö on luonut sekä velvollisuuksia että toimintamahdollisuuksia viranomaisyhteistyön.  Strategiassa asetettiin tavoitteeksi, että tulevina vuosina pyritään kiinnittämään erityistä huomiota lähetettyjen kuljettajien asemaan ja maassaolon edellytyksiin. 

”Kun Suomen rajojen ulkopuolelle sijoittunut työnantaja lähettää kuljettajia Suomeen, on tärkeää, että kuljetustoiminnassa noudatetaan niitä pelisääntöjä, joita Euroopan Unionin alueella on säädetty noudatettavaksi. Tämän valvomiseksi tarvitaan toimiva viranomaisten verkosto, jossa yhteistyö on voimaa”, tiivistää työryhmän puheenjohtajana toiminut lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen työsuojelun vastuualueelta.

Strategia ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan, mutta todellinen tekeminen tapahtuu kentällä. 

”Kun yhteistoiminnasta sovitaan selkeästi viranomaisten välillä, on yhteistyö luontevaa silloin, kun yhteisiä tekemisen paikkoja tulee vastaan”, summaa Eriksson yhteistoiminnan hyötyjä.  

Avaa valvontastrategia tästä: Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön ja kabotaasikuljetusten valvonta Suomessa.


Alkuperäinen uutinen Työsuojelu hallinto

Kuva: Adobe Stock


Päivitetty: 30.9.2022