Kuljetusaloilla on tarve tiivistää yhteistyötä - Työantajapuolella on kova halu muuttaa yksipuolisesti työehtoja kuljetusalojen työpaikoilla

7.5.2021

Kuljetusalojen ammattiliittojen puheenjohtajat ovat käynnistäneet aktiivisen yhteistyön, jonka myötä jaetaan tietoa ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja kehitetään yhteistyötä kriisiytyvässä työmarkkinajärjestelmässä.

Tapaamisissa on ollut edustettuna kuljetusalan keskeiset ammattiliitot Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Rautatiealan unioni RAU ry, Raideammattilaiset JHL ry, Ilmailualan Unioni IAU ry, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry, Suomen Lentäjäliitto ry, Norran liikennelentäjiä edustava FAPA ry ja Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry.

Kuljetusalalla on paljon yhteisiä huolenaiheita​

Ammattiliittojen yhteisen tilannekuvan mukaan työnantajapuoli pyrkii koronan varjossa heikentämään työehtoja kaikilla toimialoilla. Vaatimukset ovat kautta linjan kovia ja niitä perustellaan muuttuvalla kilpailukentällä ja verhotuilla uhkailuilla esimerkiksi ulkoistamisista.

Koronakriisi on näkynyt työntekijäpuolella laajoina lomautuksina ja irtisanomisina. Suomen kansallinen lomautusjärjestelmä antaa sellaisenaan mahdollisuuden yrityksille saavuttaa välittömiä kustannussäästöjä ja lisäksi yrityksiä on tuettu valtion toimesta monella alalla koronakriisistä selviämiseksi.

Tästä huolimatta yritykset pyrkivät etsimään työehtosopimuksista pitkäaikaisia kustannussäästöjä nopeutetulla tahdilla. Normaaleina aikoina vaikeasti sovittavat ja molempien osapuolien näkökulmia huomioivat ratkaisut pyritään viemään maaliin yksipuolisilla ilmoituksilla koronan varjossa.

Työnantajat ovat hakeneet niin sanottujen työprosessien muutoksien varjolla säästöjä työehtosopimuksien rajoja koetellen, siirtäen samalla aikaisemmin työajalla suoritettuja työtehtäviä työntekijöiden omalla vapaa-ajalla suoritettavaksi.

Työantajien ajamat tavoitteet työehtosopimusten heikentämiseksi ovat myös vahvasti ristiriidassa nykyisten työssäjaksamisongelmien kanssa. Jaksamisongelmat voivat muodostaa turvallisuusriskin, mikäli kriittistä turvallisuustyötä tekevät ihmiset eivät enää palaudu raskaan vuorotyön vaikutuksista ja työntekoa tehostetaan pelkästään kustannussäästöjä jahdaten.

  • Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt: ”Työnantajien puheet työssäjaksamisen edistämisestä ovat vahvasti ristiriidassa tekojen kanssa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tulisi huomioida entistä vahvemmin myös työehtosopimus pöydissä. ”
  • Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY:n pääluottamusmies Katariina Syväys: ”Ihmisiä ei yrityksissä kohdella yhdenvertaisesti ja se korostuu tässä kriisin hoidossa. Lomautuksia ei jaeta tasaisesti ammattiryhmien sisällä ja se aiheuttaa henkistä kuormitusta ja pahoinvointia.”

Tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan

Työnantajapuoli vaatii julkisuudessa paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta toimii samalla erittäin koordinoidusti oman neuvottelutoimintansa ohjaamisessa. Tämä herättää kysymyksen siitä, mitä työantajapuoli pyrkii paikallisella sopimisella todellisuudessa saavuttamaan.

Kuljetusalojen monella ammattiliitolla on samoja neuvotteluosapuolia työehtosopimuspöydissä. Koventuneen ilmapiirin johdosta kuljetusalojen ammattiliitot tiivistävät yhteistyötä, tukien siten kuljetusalojen neuvottelutoimintaa.

  • Rautatiealan Unioni RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki: ”Tarvitsemme laajempaa yhteistyötä ammattiliittojen keskuudessa työnantajapuolen ajaman pirstaloitumisen sijasta.  Työantajapuoli ajaa käytännössä samoja heikennyksiä kaikille aloille. Se mikä tänään on kaverin pöydässä, on huomenna omassa pöydässä.
  • Suomen liikennelentäjäliiton puheenjohtaja Pekka Erkama: “Suomen tulee pitää kiinni työpaikoista kuljetusalalla ja tarvitsemme kilpailukykyä myös jatkossa. Kilpailukykyä ei kuitenkaan tule tehdä työehtojen kustannuksella, vaan molempien osapuolien näkökulmat huomioivalla sopimisella. Samalla työnantajilta tulee voida vaatia sosiaalista vastuullisuutta. Korona on mitä suurimmissa määrin työntekijöiden ja työpaikkojen kriisi.”
  • Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Akseli Meskanen: “Suomen tulee vaalia kuljetusalan työpaikkoja, jossa kilpailukenttä on monella tasolla globaali. Samalla Suomen tulee pitää kiinni samoista pelisäännöistä, jotta kuljetusalalla ei pääse pesiytymään esimerkiksi epätyypilliset työsuhteet ja näennäisyrittäjyys. Ammattiliittojen välinen yhteydenpito on tässä tiedonvaihdon osalta keskiössä, kuten myös yhteistyö viranomaisten kanssa.”


Päivitetty: 10.5.2021