Lähes 12 000 potkut viime vuonna

7.1.2016

Viime vuonna Suomessa sai potkut 11 907 työntekijää. Määrä on viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuosittaisten irtisanomisten määrä on pysytellyt sitkeästi yli 10 000:ssa, ilmenee SAK:n vuodesta 2006 lähtien keräämistä tilastoista. Alle 10 000:n mentiin edellisen kerran vuonna 2010.

Vuoden 2015 ylivoimaisesti suurin irtisanoja oli Microsoft Oy, joka muun muassa lakkautti Salon yksikön ja antoi potkut 2 300 työntekijälleen. Seuraavaksi eniten irtisanoi Tieto Oyj, jonka työntekijöistä 435 sai lähtöpassit.

Microsoft ja Tieto nostivat informaatio- ja viestintäalan irtisanomiset lähes 3 800:aan, joka on kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2014. Myös teollisuuden irtisanomiset kääntyivät kasvuun. Alan työntekijöistä lähes 3 700 sai viime vuonna potkut, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kaupan alan irtisanomiset jäivät puolestaan selvästi edellisvuotta vähäisemmiksi. Alalla irtisanottiin 871 työntekijää, kun määrä vuonna 2014 oli 2 228.

Yt-neuvottelujen piirissä oli viime vuonna yhteensä lähes 114 000 työntekijää, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Kesken olevista yt-neuvotteluista suurimmat ovat käynnissä Helsingin yliopistossa, jonka noin 8 000 työntekijää koskevien neuvottelujen lopputulos on määrä ilmoittaa tammikuussa.

Koulutusleikkaukset vaikeuttavat uuden työpaikan saantia

SAK:n koulutuspäällikkö Mikko Koskinen arvostelee hallituksen koulutusleikkauksia tilanteessa, jossa irtisanomisten määrä ei osoita laskun merkkejä. Leikkaukset vähentävät työpaikkoja oppilaitoksissa ja kaventavat koulutustarjontaa.

- Osaamisen kehittäminen on irtisanotun työntekijän paras keino hankkia itselleen uusi työpaikka. Omaehtoista kouluttautumista työttömyysetuudella tulisi helpottaa ja kannustaa tätä kautta työttömiä osaamisensa kehittämiseen.

Koskinen on erityisen huolestunut hallituksen esityksestä muuttaa aikuiskoulutustuen perusosa lainaksi vuoden 2017 alusta.

- Perusosan leikkaus vie pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta käytännössä mahdollisuudet opiskella aikuiskoulutustuella ja varautua siten ammatin ja alan vaihtamiseen. Tämä vähentää työvoiman rakenteellista liikkuvuutta, vaikka juuri sitä tarvittaisiin meneillään olevassa elinkeinomurroksessa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö kerää tiedot yt-neuvotteluista, lomautuksista ja irtisanomisista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Osoitteesta www.sak.fi/irtisanomistilastot löytyvät tilastot eivät sisällä kuntien tietoja.


Päivitetty: 5.6.2019