Liikenneopetusalalle vuoden mittainen työehtosopimusratkaisu

8.2.2021

AKT:n ja Paltan välillä saatiin 30.1.2021 sovittua liikenneopetusalan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos. Liikenneopetusalan ammattialajaosto käsitteli neuvottelutuloksen ja AKT:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi 2.2.2021. Paltan hallinto ilmoitti neuvottelutuloksen hyväksymisestä 5.2.2021. 

Työehtosopimusratkaisun sopimuskausi on vuoden mittainen ja päättyy 31.1.2022. Sopimus sisältää 1.5.2021 toteutettavan 56 €/kk  (37 senttiä/tunti) yleiskorotuksen ja 1.10.2021 toteutettavan 0,15 % taulukkopalkkakorotuksen. Ratkaisu ei sisällä tekstimuutoksia.


Päivitetty: 8.2.2021