Linja-autoyhtiö Reissu Ruotissa kerätään laittomasti tietoja työntekijöiden lakkoaikeista

31.1.2023

Linja-autoyhtiö Reissu Ruoti Oy:n työntekijöitä on vaadittu kertomaan, aikovatko he osallistua AKT:n työtaisteluun. Tällaisia tietoja ei missään tilanteessa tarvitse antaa. Kysely voidaan tulkita työnantajan painostamistoimenpiteeksi, joka rikkoo työntekijän yhdistymis- ja työtaisteluvapautta.

Bus Travel Reissu Ruoti Oy:n työntekijöiden keskuudessa kiertää pääluottamusmiehen nimissä lähetetty monella tavalla erikoinen viesti. Siinä kerrotaan AKT:n antaneen lakkovaroituksen, jonka takia työntekijöiltä vaaditaan tietoa siitä, aikovatko he osallistua työtaisteluun. Viestissä on nimetty Reissu Ruotin eri toimipaikoille Lahteen, Helsinkiin ja Hämeenlinnaan yhteyshenkilöt, joille työntekijöiden vaaditaan ilmoittavan lakkoaikeistaan. Perusteena on se virheellinen väittämä, että ”yrityksellä on oikeus tietää”.

Reissu Ruotin toimitusjohtaja ei ole vastannut haastattelupyyntöön, eikä ole ollut tavoitettavissa puhelimitse. Emme saaneet toimitusjohtajalta vastausta siihen, onko toiminta yrityksen linjan mukaista. Vastausta ei saatu myöskään siihen kysymykseen, ollaanko yrityksessä tietoisia siitä, ettei työnantajalla ei ole oikeutta kerätä tällaisia listoja. Epäselvää on myös se, ovatko luottamusmiehen valintaperiaatteet yrityksen tiedossa. 

- Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä mitään rekisterejä siitä, kuka on menossa lakkoon tai kuka ei. Se voidaan kokea painostustoimenpiteenä, joka rikkoo työntekijöiden työtaisteluoikeuksia ja yhdistymisvapautta, AKT:n asiantuntijalakimies Jukka Siurua painottaa.

Työtaisteluoikeus eli oikeus esimerkiksi osallistua lakkoon koskee laillisia työtaistelutilanteita. Työtaisteluoikeus on osa yhdistymisvapautta. Lakko-oikeus tai työtaisteluoikeus liittyy tilanteisiin, kun työntekijöiden työsuhteisiin liittyvien etujen turvaamiseksi tavoitellaan kollektiivisopimusta työmarkkinavastapuolen kanssa.

Valepääluottamusmies viestin allekirjoittajana

Viestittelystä tekee vielä erikoisemman se, että viestin lähettäjä esiintyy Reissu Ruotin pääluottamusmiehenä. Luottamusmiehen valinta perustuu kuitenkin aina työehtosopimukseen. Tässä tapauksessa linja-autoalalla AKT:n kanssa sovittuun yleissitovaan työehtosopimukseen. Tämä merkitsee, että luottamusmiehen valitsevat nimenomaisesti ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. Kyseinen linja-autonkuljettaja ei ole AKT:n jäsen eikä häntä näin ollen ole voitu valita yrityksen luottamusmieheksi tai pääluottamusmieheksi. Pääluottamusmiehenä esiintyvä henkilö on tavoitettu puhelimitse, mutta hän ei halua kommentoida asiaa.

Reissu Ruoti on järjestäytymätön työnantaja. Linja-autoalalla on kuitenkin yleissitova työehtosopimus, joka koskee myös järjestäytymättömiä työnantajia.

Viestissä virheellisyyttä alleviivaa myös se, että siinä kerrotaan AKT:n antaneen jo lakkovaroituksen. Tietoja työtaisteluun osallistumisesta pyydettiin 27. tammikuuta 2023 mennessä. AKT ei kuitenkaan ole antanut tuohon päivään mennessä yhtään lakkovaroitusta millään sopimusalalla. 

 

Teksti: Sini Silvàn Kuva: Ari Lehtola


Päivitetty: 31.1.2023