Simulaattorin laajempi käyttö ja virtuaaliset teoriatunnit mahdollisiksi kuljettajaopetuksessa

15.10.2015

Simulaattorin käyttö B-ajokortin ajo-opetuksessa laajenee. Lisäksi käyttöön otetaan mahdollisuus osallistua teoriaopetukseen virtuaalitilassa. Muutenkin opetuksen rajoituksia puretaan.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 15. lokakuuta. Asetus tulee voimaan 1. marraskuuta 2015. Sääntelyn keventäminen liittyy hallituksen norminpurkutavoitteisiin.

Mahdollisuus simulaattorin käyttöön B-luokan kortin ajo-opetuksessa laajenee pimeällä ajamisen opetuksesta myös muuhun ajo-opetukseen. Simulaattoriopetusta voisi olla viidennes ajotuntien vähimmäismäärästä. Simulaattoriopetuksen osuus on muutoksen jälkeen sama kuin raskaan kaluston kuljettajien koulutuksessa.

Virtuaalinen teoriaopetus edellyttää vuorovaikutuksen mahdollistavaa videoyhteyttä, jota käytettäisiin myös oppilaan henkilöllisyyden toteamiseen. 

Ajo-opetuksen päiväkohtaisista rajoituksista luovutaan. Tällä helpotetaan koulutuksen järjestämistä. Rajoitusten tarkoituksena on ollut jakaa opetussuunnitelman mukainen opetus pitemmälle ajanjaksolle niin, että oppilaalla on edellytykset opetuksen omaksumiseen. Jatkossa vastuu jaksottamisesta on kouluttajalla.


Päivitetty: 5.6.2019