Marko Piirainen AKT:n syysvaltuuston kokouksessaTyönantajien ”saatanalliset säkeet” jumittavat neuvottelujärjestelmän uudistamistyöryhmässä

14.11.2014

- Tällä hetkellä on liian ennenaikaista arvioida neuvottelujärjestelmän uudistamistyöryhmän lopputulosta, mutta nähtyäni työnantajien ”saatanalliset säkeet” sekä palkansaajien asettamat tavoitteet, on niiden ero kuin yöllä ja päivällä. Siksi en usko, että työryhmästä voi realistisesti odottaa mitään isoja lopputuloksia, jatkotyöryhmiä tai selvitysprojekteja lukuun ottamatta, arvioi puheenjohtaja Marko Piirainen AKT:n valtuuston syyskokouksessa.

Kesäkuun edustajakokouksessa valittu valtuusto kokoontui ensimmäinen kerran perjantaina 14.11. Helsingissä.

- Syksyn aikana on maahan syntynyt työmarkkinajärjestöjen neuvottelema eläkeuudistus, joka on parhaillaan jatkojalostustyössä Arkadianmäellä. Eläkeuudistus astuu voimaan tämän päivän tiedoilla 1.1.2017 alkaen. Ratkaisussa on palkansaajien kannalta sekä hyviä että huonoja puolia. Olen arvioinut niitä yksityiskohtaisesti heti tuoreeltaan liittomme jäsenlehdessä, enkä niitä lähde enää tässä toistamaan. Aika näyttää, kantaako neuvottelutulos suoraan 2030-luvulle ilman uusia kolmikantaneuvotteluja, kuten sen pitäisi nyt kantaa, jos uskoo neuvottelutuloksen loppuarvioon. Itse en allekirjoita tätä arviota, korosti Piirainen.

Työnantajien saatanalliset säkeet

- Toinen, vähintään yhtä tärkeä, asia on kulkenut työryhmätyönä koko kuluneen vuoden ajan eli yksi työllisyys- ja kasvusopimus TYKA:n osa, neuvottelujärjestelmän uudistaminen (NJUT).

- NJUT-työryhmän, jonka jäsen olen, työ on vielä pahasti kesken. Virallinen työryhmän päättymisaika on 31.12.14, mutta käytännössä se tarkoittanee sitä, että työryhmältä tulee loppuraportti, sisällöstä tai lopputuloksesta riippumatta, ulos 20.12.14 mennessä.

Tällä hetkellä on Piiraisen mukaan liian ennenaikaista arvioida työryhmän lopputulosta. - Nähtyäni työnantajien ”saatanalliset säkeet” sekä palkansaajien asettamat tavoitteet, on niiden ero kuin yöllä ja päivällä. Siksi en usko, että työryhmästä voi realistisesti odottaa mitään isoja lopputuloksia, jatkotyöryhmiä tai selvitysprojekteja lukuun ottamatta.

Työnantajien listalla on mm. perusoikeuden eli lakko-oikeuden rajoittaminen, tuki- tai myötätuntotaistelujen rajoittaminen ennakkoilmoitusaikaa pidentämällä ja hyvitys- eli lakkosakkojen korottaminen sekä mahdollisten taloudellisten sanktioiden ulottaminen yksittäisille tahoille, esimerkiksi pääluottamusmiehille.

Palkansaajien tavoitteena on esimerkiksi turvaamistoimien käyttökielto nykymuodossa, työehtosopimusshoppailun lopettaminen, ammattiliittojen kanneoikeus, alipalkkauksen kriminalisointi ja paikallisen sopimisen rajoittaminen ns. perälautamallien avulla.

- Ammattiyhdistysliikkeellä oli joidenkin esittämien näkemysten mukaan neuvoteltavaa aikaisemmin kuvaamassani eläkeuudistuksessa, mutta tämän työryhmän kohdalla en ole onneksi kuullut vastaavia arvioita. Neuvotteluvaraa työnantajapuolen näkemyksille ei vain yksinkertaisesti ole. Ja piste, korosti Piirainen.

Järjestöprojekti käynnistynyt hyvin

- Kuten kesäkuussa yhdessä linjasimme, koko edustajakokouskauden mittainen järjestäytymisprojekti aloitettiin heti Savonlinnan kesäpäivien jälkeen laajalla järjestöautokierroksella. Auto on liikkunut jokaisella aluetoimitsija-alueella. Järjestäytymisprojektin valtakunnallinen startti tapahtui Hirvaskankaan ABC-huoltoasemalla Äänekoskella viikolla 42 (ma 13.10. – ke 15.10.14), jona aikana pyöri myös AKT:n ensimmäiset radiomainokset kahdella valtakunnallisella kanavalla, Radio Novalla ja Iskelmä-radiossa.

- Kotisivuillamme ja jäsenlehdessämme on kerrottu järjestäytymisprojektin yksityiskohdista, mutta haluan nostaa tässäkin pari asiaa esille.

- Kokonaisuutta syyskuun alusta tähän päivään voidaan pitää onnistuneena. Jäseniä on tullut muutamia satoja oppilasjäsenet mukaan lukien, 13.10.14 alkaen hieman yli 100 uutta maksavaa jäsentä. Lisäksi on saatu muutamia luottamusmiehiä sekä liityntäsopimuksia kuorma-autoalan sekä terminaalialan tes:n soveltamisalojen järjestäytymättömiin yrityksiin, missä pääpainomme on ollut ja tulee olemaan. Mutta jokainen teistä, jotka tästäkin salista ovat olleet mukana seisomassa syksyn aikana huoltoaseman, terminaalin tai linja-autoaseman pihassa, voi varmaan yhtyä siihen arvioon, ettei uusia jäseniä tule ovista eikä ikkunoista, vaan he tulevat yksi kerrallaan, pitkienkin keskustelujen ja arviointien perusteella. Noin yksi jäsen tuntia kohti. Nyt on välianalyysin paikka. Oma projektimme jatkuu ensi vuoden kevät-puolelta alkaen, tämän syksyn kokemuksia ja palautetta hyödyntäen, totesi puheenjohtaja Marko Piirainen.

Hänen mukaansa projekti saa taustatukea jo tämän vuoden joulukuusta alkavalla palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisellä tv-kampanjalla. - Tämän mainonnan kohderyhmänä ovat varsinkin pääkaupunkiseudulla asuvat alle 35-vuotiaat palkansaajat, joille ei ole tarjottu syystä tai toisesta ammattiliiton/työttömyyskassan jäsenyyttä, eikä heillä ole tietoa, mitä kaikkea hyödyllistä ay-liike tekee ja on tehnyt vuosikymmenten aikana. Tämä kohderyhmä on tällä hetkellä vahvasti YTK:n jäsenkuntaa ja heitä pyritään ohjaamaan oman sopimusalan mukaisesti ammattiliiton/työttömyyskassan jäseneksi.

Ammattialajaostot koolle alkuvuodesta

- Työehtosopimuksemme ovat kiinni tällä hetkellä 31.1.2016 saakka. Ensi vuoden kesäkuussa, 15.6. mennessä selviää, jatketaanko työllisyys- ja kasvusopimusta vielä optiovuodella eli 31.1.2017 saakka. Päätös mahdollisesta jatkosta tehdään keskusjärjestöjen hallituksissa eli meidän tapauksessamme siis SAK:n hallituksessa, jossa AKT:llä on yksi ääni kahdestakymmenestä äänestä. Ainoa asia, josta keskusjärjestöjen edustajat hakevat neuvottelutulosta, on optiovuoden palkankorotus, joka ei tule ylittämään inflaatioprosenttia. Se on päätöksenteon pohja, korosti Piirainen.

AKT:n hallituksen lokakuussa valitsemat ammattialajaostot pääsevät arvioimaan työehtosopimusten nykytilannetta heti ensi vuoden alkupuolella, tammi-helmikuun aikana.

- Sopimusalojemme työttömyys on jatkanut valitettavasti kesän jälkeen kasvuaan, ollen joillakin sopimusaloilla jo sekä etuuksilla että edunsaajilla mitattuna 90-luvun laman jälkeisellä tasolla.

Eduskuntavaaleissa paljon pelissä

Ensi vuoden huhtikuun 19. päivänä on Piiraisen mukaan palkansaajilla paljon pelissä. - Jos eduskuntavaaleissa porvaripuolueet lisättynä perussuomalaisilla läänittävät kolme ensimmäistä paikkaa, tulee maahan puhdas oikeistohallitus ja kyyti on seuraavat neljä vuotta kylmää.

- Hallitusohjelman listalla ovat silloin tarkastelun kohteena mm. ansiosidonnainen työttömyysturva, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus, lakko-oikeuden ja ennen kaikkea tukilakko-oikeuden rajaaminen, hyvitys eli lakkosakkojen nostaminen, paikallisen sopimisen lisääminen jne.

- AKT:n jäseniä on asetettu ehdolle SDP:n ja Vasemmistoliiton listoille ainakin Lapin, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireissä sekä liittomme virallisen yh-teistyöliittokumppani Veturimiesten liitto VML ry:n jäseniä on SDP:n listoilla Oulun sekä Vaasan vaalipiireissä. Suosittelen jokaista menemään AKT:n tai muun SAK:n kuljetusliiton jäsenen vaalityöryhmään mukaan ja ennen kaikkea äänestämään työväenliikkeen ehdokasta ensi huhtikuussa, sanoi puheenjohtaja Marko Piirainen AKT:n valtuuston syyskokouksessa.


Päivitetty: 5.6.2019